Powrót

Innowacyjność w ręku Prezydenta


15 października 2015

Brak komentarzy

Pamiętacie pewnie jak przez ostatnie kilka miesięcy zajmowała nas droga legislacyjna projektu ustawy o wspieraniu innowacyjności.  Ten projekt został zaproponowany przez Prezydenta RP (jeszcze Bronisława Komorowskiego). Do Sejmu wpłynął w marcu. Potem utknął w podkomisji, my apelowaliśmy by projekt przestał wegetować w Sejmie. W końcu „rzutem na taśmę” Ministerstwo Finansów przestawiło swoje poprawki i udało się projekt poddać pod głosowanie. 

I tak 1 października br. Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, nazywaną przez nas ustawą o wspieraniu innowacyjności.  Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie od dnia przedstawienia ustawy przez Marszałka Sejmu w wersji uchwalonej przez Senat do Jego podpisu.

20070907_sejm_rp_100B5000

Źródło: From Wikimedia Commons, the free media repository

 

Oryginalny projekt był dobry bo wprowadzał możliwość zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwjowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Dotyczyło to zarówno prowadzenia badań naukowych, jak i prac rozwojowych, niezależnie od ich wyniku. Ustawa miał też znieść opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Oznaczało to, że wartość udziałów w spółce kapitałowej, otrzymanych w zamian za własność intelektualną, nie będzie wliczana do przychodu podmiotu komercjalizującego wyniki badań. Powinno to pobudzić rozwój rynku venture capital.

Główne założenia prezydenckiego projektu

1 Wprowadzenie do porządku prawnego definicji funduszu venture capital i zwolnienie takich podmiotów z podatku CITod zbycia udziałów w spółkach.

2 Wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową bez względu na wynik badań. Obecnie od przychodów można odliczyć wyłącznie koszty prac rozwojowych (a nie badań) — i to wyłącznie zakończonych pozytywnie. Przedsiębiorcy mieliby otrzymać możliwość odliczenia od przychodów 120 proc. nakładów badawczo- -rozwojowych, a w przypadku firm z sektora MŚP — nawet 150 proc. Jednocześnie zlikwidowana ma zostać ulga na nabycie nowej technologii.

3 Możliwość nieopodatkowanego wnoszenia do spółki własności intelektualnej i przemysłowej w zamian za udziały.

4 Wprowadzenie ułatwień w zatrudnieniu w instytutach badawczych i na uczelniach młodych naukowców i zagranicznych specjalistów.

W naszej deklaracji programowej podkreślaliśmy, że Polska ma nieograniczony potencjał innowacyjności, który trzeba wykorzystać, a dla wykorzystania w pełni wszystkich szans i możliwości startupów potrzebny jest ekosystem wspierający ich rozwój – nie mogliśmy zatem nie zauważyć projektu ustawy o wspieraniu innowacyjności i nie nadać mu priorytetowego znaczenia. Jest to bowiem pierwszy akt prawny dedykowany w tak kompleksowy sposób innowacyjności w polskim porządku prawnym. W obszarze środowiska regulacyjnego, które w obecnym stanie – jak podkreśla Deklaracja Programowa Startup Poland – blokuje przedsiębiorczość i kreatywność, nic konkretnego do tego czasu nie zostało zrobione. Wszyscy publicznie podkreślali, że innowacje są ważne, trzeba je rozwijać, są podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki, ale legislacyjnie nie było żadnego konkretu. Dopiero projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności to zmienił i wywołał dyskusję o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorców.

Teraz się wszyscy zastanawiają czy Prezydent podpisze ustawę o wspieraniu innowacyjności?

Tego nie wiemy, ale wykorzystaliśmy czas oczekiwania na decyzję Prezydenta, by przygotować podsumowanie co ustawa mogłaby dać startupom i jakie rozwiązania w wersji przyjętej przez Senat nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami: Czy ustawa o wspieraniu innowacyjności wejdzie w życie i co dałaby startupom_StartupPoland

Z analizy widać, że zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie prac nad projektem i ostatecznie zostały przyjęte przez Sejm i Senat, nie są dla startupów idealnym rozwiązaniem. Ograniczenia czasowe dotyczące opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, wyłączenie ze zniesienia opodatkowania aportu w postaci autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego, wymogi dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową i jej aktualnie proponowana wysokość, czy skonstruowanie reguł wsparcia dla funduszy venture capital w sposób nieadekwatny do realiów ich funkcjonowania budzą nasze poważne zastrzeżenia. Idee ustawy stawiające na nowatorską naukę i badania oraz dające szansę na usprawnienie relacji biznes-akademia-spółki podwyższonego ryzyka, mogą nie sprawdzić się w praktyce.  W tej całej dyskusji zabrakło rzetelnej analizy i konkretnych wyliczeń.  Co więcej, również zmiany zaproponowane i ostatecznie przyjęte w trakcje prac legislacyjnych nad projektem ustawy nie zostały takimi poparte.


Niemniej jednak, uważamy, że zapisy ustawy o wspieraniu innowacyjności mają charakter rozwojowy i liczymy na dalsze prace nad jej propozycjami niezależnie od decyzji Prezydenta RP odnośnie jej dalszych losów. Bez dalszych prac nad budowaniem regulacji sprzyjających innowacyjności nie stworzymy w Polsce konkurencyjnej gospodarki.

Zanim rozpoczniecie lekturę  jeszcze jedno zdanie na koniec – nasza praca nad budowaniem w Polsce regulacji wspierających innowacyjność i rozwój startupów dopiero się zaczęła!

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej