interizon-pomorski klaster ict

Społeczność startupowa

Siła współpracy

Interizon to Krajowy Klaster Kluczowy wspierający startupy we wspólpracy z dużym biznesem

Interizon – Pomorski Klaster ICT to rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny Klaster integrujący partnerów biznesowych i naukowych przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu. Od 2015 roku jest jedynym z siedmiu Krajowych Klastrów Kluczowych (jedynym w województwie pomorskim).

Uczestnicy Klastra to podmioty działające w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, głównie z terenu województwa pomorskiego. Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra.

Kluczowym komponentem działalności Klastra jest rozległy formalny i nieformalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Realizację zadań usprawnia funkcjonowanie grup zadaniowych, z których każda ma lidera – osobę wywodzącą się ze sfery biznesu i odpowiedzialną za przebieg i koordynację prac w ramach grupy. Działania na poziomie krajowym, takie jak udział przedstawiciela Klastra w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum badań i Rozwoju, prowadzone są równolegle z działaniami regionalnymi. Klaster aktywnie współpracuje z administracją samorządową w ważnych projektach regionalnych. W 2011 r. Interizon wprowadził Polskę do unikalnego międzynarodowego mechanizmu finansowego ARTEMIS, w ramach którego firmy Klastra rozpoczęły współpracę międzynarodową w zakresie rozwiązań ICT, które pozwalają na tworzenie rozwiązań wspomagających inteligentne monitorowanie i zarządzanie obszarem miejskim. W 2015 roku zgłoszona przez Fundację Interizon aplikacja na Inteligentną Specajlizację Pomorza „Technologie Interaktywne w środowiskach nasyconych” została pozytywnie oceniona i wybrana jako jedna z czterech Inteligentnych Specjalizacji województwa pomorskiego.

Interizon zrzesza obecnie ponad 130 podmiotów zlokalizowanych na terenie całej Polski, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki.

Oferta podmiotów Interizon - Pomorski Klaster ICT obejmuje m.in. produkcję wyrobów i podzespołów elektronicznych, tworzenie zaawansowanych produktów IT, świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych służących technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Ważnym elementem działalności Klastra są wspólne projekty z dziedziny B+R skierowane na technologie ICT o największym potencjale przemysłowym i komercjalizacyjnym. Uczestnicy Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań o uznanej renomie na rynku krajowym i światowym.

Podpisz deklarację

Dokument to praca początkujacych, jak i doświadczonych przedsiębiorców z branży nowych technologii, inwestorów, przedstawicieli parków technologicznych oraz animatorów lokalnych społeczności. Zjednoczonych, by mówić wspólnym głosem o potrzebach startupów.


Dziękujemy, Deklaracja została podpisana!
  • Marcin Żurowiczjest z nami
  • Bartłomiej Kudełkawitamy na pokładzie
  • Kashif Naeemdołączył do nas
  • Piotr Poddębniakwłaśnie podpisał Manifest
  • Grzegorz Rejowskidziękujemy za podpisanie
  • Rafał Froniawłaśnie dołączył
  • Mikołaj Roszakjest z nami
  • Gultekin cirikwitamy na pokładzie

4673 osób podpisało deklarację

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się