Powrót

Cyfryzacja kołem napędowym polskiej gospodarki


25 lutego 2016

Brak komentarzy

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej cyfryzujących się w Europie; wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki w latach 2008-2014 wyniósł w Polsce 74%. Jednocześnie znajdujemy się dopiero na 28. pozycji (z 30. badanych krajów UE) w zakresie rozwoju usług cyfrowych, jakości e-government i podnoszenia kompetencji pracowników. Rosnące zapotrzebowanie na szczegółowe umiejętności potwierdza analiza brytyjskiej organizacji Nesta. Z badań rynku pracy wynika, że umiejętności komunikacyjne, programowania, marketingu cyfrowego oraz znajomość programu Microsoft Excel znajdują się w grupie 30 najważniejszych kompetencji pracowników z branży cyfrowo-technologicznej.

Polityka Insight na zlecenie ThinkTankCyfrowy.pl zaprezentowała raport pt. „Czas na przyspieszenie – cyfryzacja gospodarki Polski” podczas konferencji 24 lutego 2016 r. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, otwierając wydarzenie, powiedziała, że pierwszym krokiem w stronę cyfryzacji Polski jest udostępnienie danych, czyli stworzenie możliwości obywatelom na ich przeglądanie oraz wykorzystywanie – także w celach komercyjnych. Przykładem rynku wiodącego w tej dziedzinie jest Wielka Brytania, która pozycjonuje się jako najbardziej transparentny rząd na świecie. Wiceminister zaznaczyła, że kolejnym krokiem będzie dokładne poznanie infrastruktury cyfrowej, które pozwoli stworzyć listę niezbędnych usług aby następnie wdrożyć je do administracji publicznej.

Jak wynika z raportu, Polska należy do grupy krajów, które mają słabo rozwiniętą infrastrukturę technologiczną i instytucje, które nie są dopasowane do wymagań cyfrowej gospodarki.

Pod względem rozwoju usług cyfrowych w sektorze prywatnym, kompetencji pracowników i jakości e-government Polska znajduje się dopiero na 28. pozycji (z 30. badanych krajów UE). Jednak wszystko wskazuje na to, że zmierzamy w dobrym kierunku. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej cyfryzujących się w Europie. Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki w latach 2008-2014 wyniósł w Polsce 74%. Wyprzedziły nas jedynie 3 kraje : Bułgaria (108%), Rumunia (101%) oraz Węgry (75%).

Czym jeszcze możemy się pochwalić? Zajmujemy dokładnie 2. miejsce (zaraz po Węgrzech) w obszarze rozwoju e-businessu. Raport pokazuje, że w latach 2008-2014 całkowita wartość Wskaźnika E-businessu wzrosła o 116%, choć wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie. W Polsce rośnie także segment handlu elektronicznego. Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce krajów, w których e-handel rośnie najszybciej. Sprzedaż online w 2015 r. stanowiła 3,3% sprzedaży detalicznej w Polsce (w porównaniu do 2,8%. w 2014 r.).

Polityka Insight
Polityka Insight

Pomimo relatywnego postępu wciąż jeszcze sporo przed nami – do tej pory nie udało nam się stworzyć sprawnie funkcjonującego e-państwa i społeczeństwa informacyjnego. Żeby idea „Big Data” mogła być wprowadzana w życie musimy zacząć ufać biznesowi i administracji. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy zyskają odpowiednio wysokie kompetencje cyfrowe, a rząd zacznie wspierać rozwój usług cyfrowych równie mocno, jak robią to inne europejskie państwa – np. kraje nordyckie i Beneluks.

Do debaty warto dodać głos analityków rynku pracy z bostońskiej organizacji  Burning Glass, którzy na zlecenie organizacji Nesta z Londynu, przeprowadzili analizę kluczowych umiejętności wymaganych przez pracodawców na brytyjskim rynku pracy.

W analizie Top 30 Skills Chart, przedstawiono zbiór umiejętności poszukiwanych w ofertach pracy, które są publikowane w Internecie. Wykres umiejętności prezentowany przez Nesta wykorzystuje dane zebrane z ofert pracy z pierwszych czterech miesięcy 2015 r. Każdego dnia portal Burning Glass gromadzi dane z ogłoszeń o pracę z ponad 40 tysięcy stron internetowych.

Z analizy wynika, że ​​popularność danego oprogramowania przemija w stosunkowo krótkim okresie czasu. Może to być istotnym wskaźnikiem zarówno dla firm, które podejmują decyzje o zakupie nowych produktów do programowania, jak i dla pracowników, którzy szukają nowych sposobów na wyróżnienie się.

Co więcej, podczas gdy analiza prezentuje umiejętności pożądane przez rekruterów, zebrane dane nie dostarczają informacji na temat niedoborów umiejętności i ostatecznego kompromisu na osi pracodawca-pracownik. Ten aspekt powinien mieć duże znaczenie dla decydentów, gdyż takie porównanie miałoby ogromną wartość dla weryfikacji poziomu dopasowania kompetencji zdobywanych przez studentów przed wejściem na rynek pracy.

W kategorii najbardziej poszukiwanych umiejętności i znajomości języków programowania”(Most demanded) dla pracowników z grupy digital tech” najważniejsze okazały się umiejętności komunikacyjne w połączeniu ze znajomością czterech najbardziej popularnych programów (SQL, JavaScript, Microsoft C# i .NET Programming). Za to w kategorii wszystkich cyfrowych zawodów” najbardziej poszukiwane są umiejętności komunikacji, planowania, obsługi klienta, zarządzania projektami, a także biegłości w programie Microsoft Excel.

W kategorii najszybciej rozwijających się umiejętności” (Fastest growing) dla grupy zawodów digital tech” oraz wszystkich cyfrowych zawódów” najważniejsza okazała się biegłość w obszarach Big Data, IT Industry Experience, Consulting Industry Experience oraz Financial Industry Experience. Jednocześnie istotne jest, że w tzw. twórczych zawodach” zapotrzebowanie na umiejętności związane z marketingiem cyfrowym zdecydowanie wzrosła. Szczególnie dotyczy to blogowania i zarządzania platformami multimedialnymi.

Według ekspertów zaproszonych do panelu Polityki Insight aby nadrobić cyfrowe zacofanie Polski należy przede wszystkim otworzyć dostęp do danych administracyjnych, edukować cyfrowo Polaków i znaleźć sposób, który umożliwi zatrzymanie w kraju potencjału intelektualnego. Joe Wilson z Microsoft podkreślił, że Polska w skali światowej już jest postrzegana jako kraj,  który edukuje najlepszych specjalistów inżynierów.
Publikację można znaleźć na stronie internetowej Polityki Insight, a także na stronie thinktankcyfrowy.pl.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej