Powrót

Druga ustawa o wspieraniu innowacyjności: mamy wydłużenie zwolnienia z podatku dochodowego dla spółek podwyższonego ryzyka. Jest lepiej, Startup Poland dodaje „ale”


14 czerwca 2017

Brak komentarzy

Startup Poland przedstawiło swoje stanowisko w konsultacjach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (zwanej „drugą ustawą o wspieraniu innowacyjności”), prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Druga ustawa o wspieraniu innowacyjności”, którą teraz konsultowaliśmy, to faktycznie trzecia ustawa związana ze wspieraniem innowacyjności od 2015 r. i trzeci zestaw przepisów budujących ekosystem startupowy od strony prawnej, w którego tworzenie Startup Poland jest aktywnie zaangażowany.  Pierwsza ustawa o wspieraniu innowacyjności jest z 25 września 2015 r. Potem mieliśmy tzw. “małą ustawę o wspieraniu innowacyjności” z 4 marca 2016 r., która nieco “rozliczyła się” z pierwszą ustawą o wspieraniu innowacyjności i w szczególności na stałe zniosła  opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, w tym opodatkowanie aportu w postaci autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego. Na bieżąco monitorowaliśmy te projekty i przedstawialiśmy do nich Wasze i nasze uwagi.

Co zmienia „druga ustawa o wspieraniu innowacyjności?

Projekt “drugiej ustawy o wspieraniu innowacyjności” między innymi:

  • wydłuża okres preferencji podatkowej dla spółek podwyższonego ryzyka;
  • wprowadza zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową polegające na zwiększeniu wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R, rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowanych, wprowadzeniu ulgi B+R dla podmiotów ze statusem centrum badawczo-rozwojowego, a także umożliwieniu korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza specjalnymi strefami ekonomicznymi;
  • obniża koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i uczelni.

Stanowisko Startup Poland
W projekcie „drugiej ustawy o wspieraniu innowacyjności” szczególnie cieszy nas wydłużenie okresu zwolnienia z podatku dochodowego, z którego mogą skorzystać spółki podwyższonego ryzyka dla dochodów ze zbycia udziałów/akcji w innych spółkach. Aktualnie, w przypadku rynku venture capital, spółki podwyższonego ryzyka mogą korzystać z takiego zwolnienia, jeśli nabędą udziały/akcje w okresie 2016-2107. Wiele razy apelowaliśmy o zmianę tego zapisu i wydłużenie okresu nabycia udziałów/akcji przez spółki podwyższonego ryzyka, bo dwa lata to dla funduszy venture capital – zakładanych z co najmniej 6-8 letnią perspektywą okresu inwestowania – okres zdecydowanie za krótki. Utrzymywanie przepisów nieadekwatnych do realiów biznesowych z pewnością nie przyczyniłoby się do wsparcia startupów działających w Polsce wspartych funduszami venture capital. Dzięki „drugiej ustawie o wspieraniu innowacyjności”, w wypadku rynku venture capital, spółki podwyższonego ryzyka będą mogły korzystać ze zwolnienia dla dochodów ze zbycia udziałów/akcji w innych spółkach, jeśli nabędą te udziały/akcje w okresie 2016-2023 r.

Mamy natomiast wątpliwości co do warunków, jakie muszą spełniać inwestycje funduszu, żeby można było z tej ulgi skorzystać, a konkretnie warunek dotyczący działalności B+R w kontekście definicji tej działalności zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Naszym zdaniem nie jest jasne, czy definicja działalności B+R zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje spółki z branży IT. Zaapelowaliśmy o doprecyzowanie tego w dalszych pracach nad regulacjami prawnymi wspierającymi innowacyjność w Polsce.

Ponadto, zaproponowaliśmy zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym, ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawie o Polskiej Akademii Nauk do przepisów dotyczących obejmowania przez uczelnię oraz inne podmioty biorące udział w komercjalizacji akcji lub udziałów w spółkach, polegające na dodaniu warrantów, które są instrumentem kapitałowym powszechnie stosowanym w komercjalizacji.

W naszym stanowisku przekazaliśmy również Wasze uwagi, że projekt drugiej ustawy o wspieraniu innowacyjności nie adresuje  dwóch fundamentalnych problemów w komercjalizacji, szczególnie przy komercjalizacji wynalazków z instytucji publicznych. Jako te problemy wskazaliście podatek VAT od aportu własności intelektualnej do spółki oraz ryzyko podatku dochodowego w przypadku modelu poprzez uwłaszczenie twórców (dysonans pomiędzy ustawą o szkolnictwie wyższym a ustawą o podatku dochodowym).

Zainspirowani rozwiązaniami obowiązującymi między innymi w Wielkiej Brytanii, zaproponowaliśmy także rozważenie uwzględnienia zakupu oprogramowania jako kosztu B+R oraz wprowadzenia w polskim porządku prawnym zachęt podatkowych odnoszących się do przychodów osiąganych z praw własności intelektualnej (np. w postaci mechanizmu Patent Box).

Całość stanowiska Startup Poland na temat projektu „drugiej ustawy o wspieraniu innowacyjności”

mp,ak

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej