Powrót

Dużo komplementów dla inżynierów z regionu, choć realia wdrożeń innowacji alarmują


20 października 2016

Brak komentarzy

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizował 19 października konferencję w Sejmie. Pod hasłem „Startuj w Polsce” organizatorzy chcieli zachęcić biznes do zaprezentowania barier w patentowaniu technologii w polskich warunkach regulacyjnych i społecznych. Zamysłem tego wydarzenia była ustna prezentacja trudności w komercjalizacji pomysłów technologicznych w Polsce przez przedsiębiorców. Te wypowiedzi miały posłużyć jako inspiracje dla panelistów, wśród których była Fundacja Startup Poland reprezentowana przez dr Agnieszkę Skalę, wspólautorkę Raportu Polskie Startupy 2016.

Przedsiębiorca w Polsce nie zawsze jest bohaterem

Konferencję rozpoczął Dyrektor Campus Warsaw, Rafał Plutecki, który opowiedział o tym, z czego wynika ich przekonanie o rosnących szansach i potencjale rozwoju dla zespołów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy większy talent technologiczny niż w USA (Polska, Ukraina, Czechy i Słowacja mają co roku więcej absolwentów kierunków technicznych (ok. 285 000) niż Stany Zjednoczone (ok. 270 000), Polscy uczniowie wygrywają w olimpiadach informatycznych, dochód rozporządzalny na mieszkańca jest niższy niż koszty i jakość życia, a emigracja talentów jest niewielka. Według rankingu Hacker Rank wskazującego na pochodzenie najlepszych deweloperów na świecie, polscy inżynierowie znajdują się na 3. pozycji, a pozostałe kraje EŚW zajmują równie wysokie pozycje.

Pomimo przewagi naszych informatyków w dostępie do wiedzy technicznej, nasz region pozostaje w tyle pod względem rozmiaru naszego rynku funduszy wysokiego ryzyka, którego uczestnicy są gotowi do inwestowania w przedsięwzięcia technologiczne. Jesteśmy 100 razy mniejsi niż inne rynki, na których obecne są fundusze venture capital – udział inwestowania funduszy VC w Polsce w stosunku do PKB znajduje się w rankingu na pozycji 3. od końca.

Mówiąc o przeszkodach w rozwoju skutecznej przedsiębiorczości, Plutecki wymienił brak ustawy dopuszczającej realizowanie działalności gospodarczej opartej na wdrożeniach innowacji; niski kapitał społeczny zgromadzony wokół działalności przedsiębiorców i nierozbudowanie przez uczelnie edukacyjnych programów biznesowych, które zawierają doświadczenia takich ośrodków akademickich jak MIT czy Stanford.

Patentowy zawrót głowy

W drugiej części konferencji zaprezentowało się osiem firm, które zaprezentowały przed panelistami i gośćmi swoje  doświadczenia z przechodzenia przez proces komercjalizacji wynalazku w polskim systemie prawnym. Poniżej prezentujemy najciekawsze przykłady barier regulacyjnych, które utrudniają wdrażanie w Polsce wynalazków.

sejm_startuj-w-polsce2

Firma: Grupa Incore // Technologia: Informatyzacja etapów zatrudniania pracowników // Bariera: Trudności w informatyzacji procesu zatrudniania na umowy o pracę i informatyzacja procesu zgłaszania pracowników do ZUS.

Firma: Blue Bird Ergonomics // Technologia: Ergonomiczny fotel biurowym przekształcalny w klęcznik, który zdejmuje 79% obciążenia kręgosłupa w stosunku do klasycznego fotela – jest odpowiedzią na chorobę cywilizacyjną osób pracujących w pozycji siedzącej (4 lata pracy nad wynalazkiem; patent europejski, amerykański, indyjski, koreański, brazylijski) // Bariera: Wejście na rynek polski.

Firmy: Cafe Creator i pionowa siłownia wiatrowa Piskorza // Bariera: Bariery administracyjne w dostępie do finansowania z funduszy PARP i niejawność członków składu jury NCBiR.

Firma: Liquidata // Technologia: Firma jest uznana na międzynarodowych rynkach. Ich technologia polega na odkryciu unikatowej chemicznej technologii niszczenia danych zapisanych na dyskach twardych. Jest to jedyne na świecie mobilne centrum niszczenia danych. Po procesie niszczenia danych zostaje ciecz bez właściwości chemicznych // Bariera: Mentalność urzędników ZUS; bariera w dalszej komercjalizacji pomysłu spowodowana próbą sądowego wyjaśniania powodu braku możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT z tytułu wniesienia aportem technologii do spółki celowej.

Firma: Bioelektra Development // Technologia: Przetwarzanie odpadów oparte na sterylizacji, zmieszane odpady komunalne są rozdrabnianie, sterylizowane w wyniku czego pracuje się na suchym materiale; jedyna technologia na świecie, która wykorzystuje ponad 95% odpadów (realizują normy unijne na rok 2030) // Bariera: przełamanie Polski resortowej; szara strefa sterylizacji odpadów; w Polsce nieznana ilość zmieszanych odpadów jest mieszana z odpadami budowlanymi, które trafiają na wyrobiska // Propozycje zmian: potrzebna policja ekonomiczna,  żeby mieć jasny obraz tego jak zarządzamy odpadami; współpraca Ministerstwa Środowiska z innymi ministerstwami; wykorzystanie biomasy z żywności (30% z odpadów) można wykorzystać, żeby zastąpić biomasę agrarną.

Perwszy, mocny krok

Minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju  przedstawiła założenia programu rządowego „Start in Poland”, który, jak mówiła, ma pozwolić polskim przedsiębiorcom postawić tutaj „pierwszy, mocny krok”. Minister tłumaczyła, że „program ma służyć temu, by powstał dobry, przyjazny ekosystem; współzależności zarówno prawne, organizacyjne jak i szeroko rozumiane polityki publiczne, polityki wsparcia finansowego, które pozwolą nie tylko na powstawanie firm (…) ale na ich rozwój” .

Prezentacje przedsiębiorców skomentowała dr Agnieszka Skala z Politechniki Warszawskiej, w odpowiedzi na pytanie, czy i jak jesteśmy w stanie zmienić sytuację, którą zarysowali wynalazcy, powiedziała, że „inne są rodzaje barier, z którymi stykają się startupy naukowe, cyfrowe i rodzinne. Dyskusję poszerzają konkretne byty tworzone przez polityków, o których mówiła Pani Minister. Pokonanie barier to również organizowanie się. Bariery regulacyjne i społeczne pokonywane są poprzez tworzenie atmosfery sieciowej, mniej hierarchicznej, co sprowadza się do wypracowania jednolitego stanowiska, które jest efektem łamania tych barier.”

Możliwość wsłuchania się w potrzeby przedsiębiorców i poznanie scenariuszy wydarzeń, które na co dzień popychają ich lub niestety zniechęcają do prowadzenia działalności w Polsce, jest ważnym doświadczeniem. Zadaniem Startup Poland jest gromadzenie takich kazusów i ustawiczne przypominanie o nich politykom i urzędnikom. Tym bardziej cieszymy się, gdy słyszymy praktyczne potwierdzenie dla sytuacji, o których piszecie do nas w ankietach i za pośrednictwem konsultacji społecznych. Dla Fundacji to ważny sygnał i dodatkowy impuls do intensywnego działania na rzecz Waszych interesów.

Źródło danych: „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia na startupowej mapie świata – doświadczenia Campus Warsaw”.

Autorka: Magdalena Beauchamp

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej