Akcelerator EIT+

Przekształcamy innowacyjne pomysły w dochodowe firmy

Oferujemy nawiązanie długotrwałych relacji zmierzających do utworzenia spółki technologicznej

Celem strategicznym projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym” jest zidentyfikowanie projektodawców innowacyjnych rozwiązań w wybranych obszarach (biotechnologia, nanotechnologia, IT, energia), oraz zachęcenie ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how/patentach, poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek typu start-up. Oferujemy nawiązanie długotrwałych relacji zmierzających do utworzenia spółki technologicznej. Powstałe spółki na etapie preinkubacji zostaną wyposażone w wiedzę dotyczącą modelu biznesowego, informacje branżowe, strategię rozwoju, zasoby ludzkie i organizacyjne. Tak skonfigurowany podmiot, przy wsparciu kapitałowym w postaci środków finansowych będzie wspierany przez nadzór właścicielski.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Serhii Lebedynwelcome on board
  • Agatathanks for sign off
  • Kristína Puškášovájoined us
  • Kristina Puškášovájust signed the Manifesto
  • Ivan Filushas just joined
  • Ivan Filusis with us
  • Kacper Grzesiakwelcome on board
  • Misiathanks for sign off

2555 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się