LubCamp to nieformalne, darmowe oraz cykliczne spotkania osób związanych z szeroko pojętą branżą IT, mediami, PR i biznesem.

Lubelski barcamp to ludzie otwarci na integrację branży IT i środowisk pokrewnych, wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych znajomości. To co wyróżnia spotkania typu barcamp od konferencji poświęconych Internetowi to przede wszystkim nieformalny, otwarty i interaktywny charakter oraz brak wyraźnego podziału na prezentujących i słuchaczy. Uczestnicy są zachęcani do zadawania pytań podczas prezentacji oraz prezentowania własnych wniosków i przemyśleń. Prezentacje przedstawiane podczas spotkań barcampowych mają zwykle formę analizy przypadku konkretnego przedsięwzięcia internetowego i dość często stanowią cenne źródło informacji dla tych uczestników, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia internetowego start-up'a. Ważnym elementem spotkań jest czas po prezentacjach, kiedy w luźnej, klubowej atmosferze wszyscy uczestnicy mogą się bliżej poznać i porozmawiać nie tylko o IT.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Mariusz Lachis with us
  • Joanna Mariajoined us
  • Andrii Kurhanskyihas just joined
  • Grzegorz Milczarekwelcome on board
  • Ewelina Olszewskathanks for sign off
  • Bartosz Liszkowskijust signed the Manifesto
  • Dawid Kwaśnicais with us
  • Aleksandra Szulcjoined us

4648 people have signed the Declaration

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się