Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Celem projektu „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości” (GIP) jest wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce regionu.

Konieczność podejmowania działań, mających na celu wspieranie nowozakładanych przedsiębiorstw nie tylko na etapie startu, ale także w pierwszych latach ich funkcjonowania, jest najbardziej efektywnym narzędziem aktywizacji zawodowej oraz rozwoju rynku pracy. Realizacja projektu odbędzie się poprzez budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego na działce, stanowiącej własność Fundacji Gospodarczej. Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości to obiekt posiadający funkcje biurowe wraz zapleczem socjalnym, częścią konferencyjno-szkoleniową oraz tak modyfikowalną częścią gastronomiczną, aby mogła służyć również dla zamkniętych spotkań biznesowych różnych grup jednocześnie. W obiekcie utworzony zostanie ośrodek wspierania innowacji. Zadaniem ośrodka będzie działalność na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki i biznesu.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Łukasz Meloniuszis with us
  • Gosia Wojtowiczhas just joined
  • Izabela Werbelthanks for sign off
  • Bogumiła Kurzejajoined us
  • Dorota Zimnochjust signed the Manifesto
  • Marek Szwankowskiwelcome on board
  • Ada Jotis with us
  • Wiktor Pastuchahas just joined

2143 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się