Inkubator Przedsiębiorczości

W ramach swojej działalności Fundacja Inkubator prowadzi: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawowym celem statutowym Fundacji Inkubator jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja Inkubator świadczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KSU dla MSP, usługi w czterech kategoriach: informacyjne, finansowe – udzielanie pożyczek, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym. Najważniejszym założeniem funkcjonowania Fundacji Inkubator jest kompleksowość i jakość świadczonych usług. Czynniki gwarantujące wykonanie ww. usług na najwyższym, oczekiwanym przez Klienta poziomie to m.in.: wysoko wykwalifikowana kadra, doświadczenie w realizacji wielu projektów, w tym europejskich, dostęp do baz danych, zaplecze dydaktyczno – materialne.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Mayur Paghadalwelcome on board
  • Jan J.has just joined
  • Tomasz Leśniczakjust signed the Manifesto
  • Iwona D.joined us
  • Julia Giffordis with us
  • Łukasz Łozińskithanks for sign off
  • Arek Andrzejewskiwelcome on board
  • Agnieszka Żukowskahas just joined

4533 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się