plonski-inkubator-talentow

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • The ABSLis with us
  • Mateusz Marcinkiewiczwelcome on board
  • Ada Orkiszhas just joined
  • Monika Pyrekthanks for sign off
  • anna kowalskajust signed the Manifesto
  • Zuzanna Kopaniajoined us
  • Loois with us
  • Mwelcome on board

2338 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się