Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Wykorzystujemy potencjał młodych przedsiębiorczych osób i wspieramy rozwój Białegostoku!

Domeną BPTN będzie wspieranie firm o charakterze technologicznym na wszystkich etapach ich rozwoju wraz ze stymulowaniem powstawania firm tego typu.

Działalność w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników naukowych oraz w zakresie inkubacji będzie realizowana w partnerstwie ze szkołami wyższymi i akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości. Jednym z kluczowych zadań Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego będzie generowanie nowych przedsiębiorstw. Proces inkubacji będzie łączył w sobie przede wszystkim następujące kategorie usług wspierania przedsiębiorczości: szkolenie, doradztwo w sprawach biznesu, doradztwo w kwestii pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych instytucji finansowych, wsparcie transferu technologii. Na pozostałe elementy procesu wsparcia nowych firm składać się będą: sprawowanie nadzoru i pomoc ze strony pracowników i współpracowników Inkubatora, sieć współpracy wewnątrz Inkubatora oraz zewnętrzna sieć wsparcia, którą tworzą szkoły wyższe i placówki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, duże przedsiębiorstwa i ich stowarzyszenia, instytucje finansowe.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Mariusz Lachwelcome on board
  • Joanna Mariajoined us
  • Andrii Kurhanskyijust signed the Manifesto
  • Grzegorz Milczarekthanks for sign off
  • Ewelina Olszewskais with us
  • Bartosz Liszkowskihas just joined
  • Dawid Kwaśnicawelcome on board
  • Aleksandra Szulcjoined us

4648 people have signed the Declaration

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się