Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

Pomysł + doświadczony partner = sukces

Park Technologiczny systematycznie poszerza skalę działalności, inwestując zarówno w powiększenie i udoskonalenie infrastruktury lotniskowej

Bielski Park Technologiczny jest klasyczną instytucją otoczenia biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju firm, poprzez tworzenie warunków do: uruchamiania działalności biznesowej, transferu technologii, prowadzenia działalności naukowo-badawczej i produkcyjnej. Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz zapewnienia wsparcia finansowego i logistycznego. Klasyczny nie jest natomiast główny przedmiot działalności firmy, skupiony na wspieraniu rozwoju produkcji i usług lotniczych w obszarze lotnictwa General Aviation, którego system uwarunkowań prawnych mocno w Polsce odbiega od Europejskich i światowych wzorców. Dla przezwyciężenia istniejących w tej dziedzinie przeszkód bardzo pomocne są doświadczenia, wiedza i determinacja, stanowiące wkład kierownictwa firmy w cele związane z jej działalnością. Siły działań upatrują w działaniu zespołowym, stawiając na współpracę i zachęcając do łączenia inicjatyw, by jak najskuteczniej rozwijać konkurencyjność polskiej przedsiębiorczości.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Wiktoria Lisjoined us
  • Wiktoria Liswelcome on board
  • nooonehas just joined
  • Ewa Sucheckathanks for sign off
  • Ewa Mościpan-Przewoźnikis with us
  • Jakub Krzysztofiakjust signed the Manifesto
  • Agnieszka Sabiniarzjoined us
  • Ho Sunwelcome on board

3603 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się