Technopark Łódź

Tu nauka spotyka biznes

Celem Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego jest stworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm z branży nowoczesnych technologii.

Istotnym aspektem jest przy tym budowanie gospodarki opartej na wiedzy poprzez zacieśnianie współpracy nauki i biznesu. Technopark jest optymalnym miejscem zarówno dla nowopowstających firm, jak również prężnych podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej, które mogą stanowić wzorzec sukcesu rynkowego dla początkujących biznesmenów. Innowacyjni przedsiębiorcy mogą na terenie Technoparku wybudować własne siedziby. Teren podzielono na 22 działki inwestycyjne o różnej wielkości. Wszystkie działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym obszar ten przeznaczony jest pod usługi i nieuciążliwą produkcję oraz zabudowę hotelową.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Tomasz Kleczkowskihas just joined
  • Tomaszwelcome on board
  • Kaja Kuczynskajust signed the Manifesto
  • MOHAN RAJis with us
  • Krzysztof Wjoined us
  • Patrycja Stenkathanks for sign off
  • Magda Tomaszewskahas just joined
  • Andrius Milinavičiuswelcome on board

4564 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się