Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Pierwszy Polski park technologiczny

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski.

PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania. W PPNT ulokowanych jest ponad 50 instytucji (przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia), działających w różnych branżach. Obok firm z branży informatycznej, biologii molekularnej, telekomunikacyjnej czy chemicznej, w PPNT funkcjonują przedsiębiorstwa szkoleniowe, doradcze oraz oferujące inne typy usług.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Tomasz Kleczkowskithanks for sign off
  • Tomaszis with us
  • Kaja Kuczynskajust signed the Manifesto
  • MOHAN RAJhas just joined
  • Krzysztof Wwelcome on board
  • Patrycja Stenkajoined us
  • Magda Tomaszewskathanks for sign off
  • Andrius Milinavičiusis with us

4564 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się