Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny

Teren Strefy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu skróceniu ulega czas trwania przygotowania inwestycji do realizacji.

Zgodnie z planem miejscowym teren przeznaczony jest pod działalność przemysłową, z dopuszczeniem zabudowy magazynowej oraz usług. Do wyboru przewidziano różne formy zbywania gruntów: sprzedaż, dzierżawa, leasing. Ponadto, Strefa charakteryzuje się bardzo dobrym skomunikowaniem, w tym bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 1 oraz budowanym zjazdem z autostrady A 1 – węzeł „Włocławek Północ”. W pobliżu znajduje się także stacja kolejowa Włocławek- Zazamcze, stacja Brzezie oraz bocznica kolejowa. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Miasta Włocławek.

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Ewa Sucheckais with us
  • Ewa Mościpan-Przewoźnikthanks for sign off
  • Jakub Krzysztofiakhas just joined
  • Agnieszka Sabiniarzjoined us
  • Ho Sunwelcome on board
  • Marcin Koziorowskijust signed the Manifesto
  • Erez Sobolis with us
  • Michał Kulińskithanks for sign off

3600 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się