travels

Adventure and travel advice. Share stories and discover new places.

Nobody asked questions yet

Use a questionnaire above to ask a question

Sign the Declaration

The document is the work of the community of Polish startups - young and experienced entrepreneurs, investors, technology park representatives and local startup activists - united to speak with a single voice.


Thank you for signing the declaration!
  • Elisa gavajoined us
  • Patrik Pjust signed the Manifesto
  • Patrikis with us
  • laurent rouxwelcome on board
  • Kinga Szmigielthanks for sign off
  • Kinga Szmigielhas just joined
  • Janusz Łaskijoined us
  • jan kosnikowskijust signed the Manifesto

2672 people have signed the Declaration

New post

0

Fintech favored in 2015 by VC investorsResearch and Reports

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się