Powrót

Jak reklamować startup zgodnie z prawem? Podstawy prawne


21 czerwca 2016

1 komentarz

beata marekSą różne możliwości dotarcia do potencjalnych klientów i zainteresowania ich swoim produktem. Każdy CEO powinien zaangażować się w strategię komunikacji marki i jej promocji oraz tworzenia kanałów reklamy i sprzedaży. Złe działania mogą nie tylko okazać się nieefektywną inwestycją, ale i przynieść stratę wizerunkową bądź skończyć się sprawą w sądzie.

Reklama rządzi się zasadą, że to co nie jest zabronione jest dozwolone. Dlatego niezależnie od wybranej formy reklamy (czy będzie to kampania społeczna, e-mail marketing, bilbord, sponsorowany wpis, reklama na Facebooku czy AdWords etc.) należy pamiętać, że reklama nie może:

1. być sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami (np. agresywne praktyki rynkowe), ani uchybiać godności człowieka lub zwierząt,

2. wprowadzać w błąd co do tożsamości towaru (producenta/usługodawcy) czy jego funkcjonalności, istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności, cech produktu, w szczególności jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, ilości, jakości, sposobu wykonania, składników, daty produkcji, przydatności, możliwości i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposażenia dodatkowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na produkcie, zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez produkt, ryzyka i korzyści związanych z produktem, obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług i części, praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy, ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej, rodzaju sprzedaży, powodów stosowania przez przedsiębiorcę praktyki rynkowej, oświadczeń i symboli dotyczących bezpośredniego lub pośredniego sponsorowania, informacji dotyczących sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela, w tym jego imienia i nazwiska (nazwy) i majątku, kwalifikacji, statusu, posiadanych zezwoleń, członkostwa lub powiązań oraz praw własności przemysłowej i intelektualnej lub nagród i wyróżnień,

3. ingerować w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji (np. wysyłanie niezamówionych informacji handlowych),

4. w swej treści przekazu odwoływać się do cudzych towarów bądź usług poprzez wskazywanie ich negatywnych właściwości,

5. odwoływać się do uczuć klientów przez wywoływanie w nich lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,

6. zachęcać do nabywania towarów lub usług sprawiając wrażenie neutralnej informacji,

7. nawoływać w swym przekazie bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług albo zachęcać ich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług.

Autorka: Beata Marek, Cyberlaw.pl

Jeżeli przygotowujesz właśnie kampanię reklamową dla Twojego startupu i chcesz sprawdzić czy Twoje działania reklamowe nie będą naruszały przepisów, a Twój startup dodany jest do bazy Startup Poland, możesz przesłać swoje pytania lub wątpliwości.

Napisz do nas: kontakt@startuppoland.org, a w tytule maila wpisz: „porada prawna”. Odpowiemy.

Polecamy też nasz Handbook Prawny – pierwszą na polskim rynku publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania startupów.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Aleks

22 czerwca 2016 o 09:06

Z całym szacunkiem, ale ten frazesy są żałosne. To tak jakbyś pisała, że do jedzenia zupy najlepiej użyć łyżki a nie widelca. Pozdrawiam