Powrót

Jesteś stand-upem, start-upem czy scale-upem?


7 kwietnia 2016

Brak komentarzy

Komisja Europejska rozpoczęła e-konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców i startupów na temat ich pomysłów na rozwój ekosystemu w Europie. To przedsięwzięcie wynika ze zobowiązania się Komisji Europejskiej do zebrania informacji o potrzebach, barierach i doświadczeniach firm technologicznych przed powołaniem do życia projektu Start-up Initiative”, który jest częścią nowej Strategii Jednolitego Rynku. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami i uwagami na stronie e-konsultacji od 31 marca do 31 lipca br.

Zreformowana w październiku 2015 r. Strategia Jednolitego Rynku Unii Europejskiej zakłada, że w 2016 r. działania Komisji Europejskiej będą koncentrować się m.in. na redukowaniu barier w obszarze usług dla biznesu i w handlu detalicznym. Informacje zebrane w trakcie konsultacji mają pomóc wypracować najlepsze rozwiązania, zgodne z oczekiwaniami startupów, oraz będą punktem odniesienia w tworzeniu nowej polityki i/lub środków stanowiących wsparcie dla potrzeb startupów na szczeblu UE i państw członkowskich.

Komisja Europejska zaproponowała interesujące rozróżnienie na trzy fazy cyklu życia przedsiębiorcy technologicznego, które wykorzystuje w kwestionariuszu:

  • Faza Stand-up, gdy osoby lub grupy osób zdobyły umiejętności i kompetencje pozwalające na utworzenie nowej spółki
  • Faza Start-up, gdy uzyskano środki i spełniono wymagania regulacyjne umożliwiające utworzenie nowej spółki
  • Faza Scale-up, gdy firma może z sukcesem poszerzyć swoją działalność na nowe rynki lub o nowe innowacje.

Struktura kwestionariusza

Kwestionariusz dzieli się na cztery części, z czego trzy odzwierciedlają fazy wzrastania startupu, na których Komisja Europejska zbudowała swoją metodologię, a ostatnia, czwarta część, dotyczy etapu wyceny startupu i strategii wyjścia z inwestycji (tzw. exitu).

Pierwsza część pytań dotyczy sposobów na wzmocnienie umiejętności i postaw przedsiębiorczych w celu mobilizowania do tworzenia pomysłów i ich komercjalizacji. Startupy mają podjąć się oceny politycznych instrumentów i innych działań ukierunkowanych na udzielenie wsparcia potencjalnym przedsiębiorcom oraz zasugerować bardziej skuteczne metody dotarcia do przedsiębiorczych.

Komisja Europejska w następnym kroku, pyta o bariery w założeniu biznesu, które respondenci mogą umieścić na skali 1 do 5 (od najmniej dokuczliwych barier do tych fundamentalnych). Dodatkowo firmy mają szansę wypowiedzieć się na temat skuteczności poszczególnych źródeł finansowania startupu oraz najwyżej ocenianych przez środowisko przedsiębiorców polityk i incjatyw unijnych. Ich zadaniem jest również wskazanie tych działań UE, które najlepiej pobudzają innowacje.

W trzeciej części kwestionariusza umieszczono pytania o Fazę Scale-up, w której startupy mają określić czynniki ograniczające ekspansję firm w Unii Europejskiej i poza nią, a dodatkowo mogą się podzielić doświadczeniami z ich przezwyciężania. Jest tu również miejsce na rekomendacje zmian warunków ekspansji w Europie. Komisja zbiera dodatkowo informacje o najczęściej wybieranych metodach finansowania, charakterystycznych dla etapu skalowania się startupów i ponownie zachęca do ewaluacji skuteczności polityk wspierających Fazę Scale-up.

Pytania podsumowujące mają na celu zidentyfikowanie polityk i narzędzi, które dodatkowo zwiększyłyby korzyści startupów z ekspansji na etapie wyjścia. Ponadto poszukiwane są rozwiązania przyjazne funduszom inwestycyjnym venture capital decydującym się na wyjście z inwestycji.

Dane osobowe

Ważnym warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest zgoda na publikację wyników badania wraz z tożsamością respondentów. Podmiot ma prawo nie wyrazić zgody na publikację danych osobowych. Zalecamy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności, które zawiera informacje nt. przetwarzania danych osobowych.

Organizacje uczestniczące w konsultacjach są proszone o upublicznienie części danych na swój temat poprzez zarejestrowanie się w tzw. Rejestrze Przejrzystości (Transparency Register) oraz zastosowanie się do zawartej w nim procedury Postępowania (Code of Conduct). Zgłoszenia złożone przez organizację niezarejestrowaną w Transparency Register zostaną opublikowane oddzielnie od stanowisk organizacji zarejestrowanych.

Zaangażuj się!

Warto oddać swój głos w ogólnoeuropejskich konsultacjach skierowanych do przedsiębiorców i startupów i podzielić się naszymi doświadczeniami żeby poprawić warunki dla rozwoju swojego i innych startupów w Europie. Konsultacje są otwarte do 31 lipca br., a kwestionariusz jest dostępny online pod tym adresem.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej