Powrót

Konsultujemy „drugą ustawę o wspieraniu innowacyjności”! Czekamy na Wasze uwagi do 25 maja


15 maja 2017

Brak komentarzy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji społecznych oczekiwany przez nas projekt kolejnych zmian w prawie mających na celu stworzenie regulacji wspierających innowacyjność w Polsce. Projekt ten nazywany jest roboczo “drugą ustawą o wspieraniu innowacyjności” i dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Znajdziecie go tutaj.

Projekt “drugiej ustawy o wspieraniu innowacyjności” między innymi:

  1. wydłuża okres preferencji podatkowej dla spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, o co szczególnie zabiegał Startup Poland – w przypadku rynku venture capital, spółki podwyższonego ryzyka będą mogły korzystać ze zwolnienia dla dochodów ze zbycia udziałów/akcji w innych spółkach, jeśli nabędą te udziały/akcje w okresie 2016-2023 r. (aktualnie jest to okres 2016-2017);
  2. wprowadza zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową polegające na:
  • zwiększeniu wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R,
  • rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowanych,
  • wprowadzeniu ulgi B+R dla podmiotów ze statusem centrum badawczo-rozwojowego;
  • umożliwieniu korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza specjalnymi strefami ekonomicznymi;

    3. obniża koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej dla akademickich inkubatorów                                 przedsiębiorczości i uczelni.

Przypominamy, że chronologicznie jest to trzecia ustawa związana ze wspieraniem innowacyjności od 2015 r. Pierwsza ustawa o wspieraniu innowacyjności pochodzi z 25 września 2015 r. Potem mieliśmy tzw. “małą ustawę o wspieraniu innowacyjności” z 4 marca 2016 r., która nieco “rozliczyła się” z pierwszą ustawą o wspieraniu innowacyjności i w szczególności na stałe zniosła  opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, w tym opodatkowanie aportu w postaci autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego.

Na Wasze uwagi do projektu “drugiej ustawy o wspieraniu innowacyjności” czekamy do 25 maja br. pod adresem marta@startuppoland.org.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej