Powrót

Konsultujemy nowe Prawo Zamówień Publicznych


12 lutego 2019

Brak komentarzy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych, który jest odpowiedzią na postulaty Startup Poland o zwiększenie udziału startupów  w modelu B2G (Business to Government).

Nowe przepisy w szczególności:

– zwiększają dostęp do rynku B2G dla małych i średnich przedsiębiorstw przez zamówienia zastrzeżone dla MŚP, czy możliwości częściowych zaliczek i płatności;

–  znoszą solidarną odpowiedzialność wykonawców w partnerstwie innowacyjnym, tak aby wykonawcy odpowiadali tylko za tę część umowy partnerstwa, którą faktycznie realizują. To istotne dla starupów, bo często są one zainteresowane realizowaniem nie całości, a jedynie części zamówienia;

– wprowadzają mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwienia sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy, a nie po jej zakończeniu jak jest obecnie. Projekt przewiduje też powołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) nowej jednostki dedykowanej ugodowemu załatwianiu sporów w ramach zamówień publicznych, a mianowicie Izby Koncyliacyjnej;

– obniżają koszty postępowania odwoławczego, a konkretnie wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO (dziś taka opłata za skargę do sądu to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności);

– wzmacniają rolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających;

– umożliwiają Rzecznikowi MŚP wnoszenie odwołania do KIO w imieniu wykonawców-startupów;

B2G jest rynkiem, z którego startupy prawie nie korzystają, dlatego zaczęliśmy zastanawiać się nad przyczynami tej sytuacji i podejmować działania mające na celu jej zmianę , których projekt nowego Prawa zamówień publicznych jest efektem. 80 % badanych przez nas w 2017 roku startupów nigdy nie podeszło do przetargu publicznego. Podawane powody były różne: produkty, których przetargi nie dotyczą (39 % ankietowanych startupów), czasochłonność postępowań (25%), brak informacji o przetargach, czy wiedzy jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (18 %).

Naszym zdaniem rynek B2G powinien być dla startupów szansą na sprzedaż innowacyjnych produktów i usług. Nawet jeśli  nie chcecie z niego korzystać, to powinniście mieć tu wybór, którego nie powinny paraliżować nadmierne formalności, czy brak wiedzy o przetargach.

Projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych daje Wam szansę na sprzedaż Waszych usług na rynku B2G. Obecnie trwają jego konsultacje – zapraszamy do przesyłania Waszych opinii o projekcie do 18 lutego br. na adres: marta@startuppoland.org

Autor tekstu: Marta Pawlak

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej