Powrót

Konsultujemy projekt nowych zmian w PIT i CIT!


4 września 2018

Brak komentarzy

Exit tax, innovation box, opodatkowanie zysku ze sprzedaży bitcoinów oraz niższy CIT dla małych podatników

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowych zmian w PIT i CIT, których wejście w życie planowane jest już od 1 stycznia 2019 r.  W projekcie znajdują się przepisy dotyczące w szczególności exit tax-u, innovation box oraz podatku od dochodu z obrotu kryptowalutami. Projekt realizuje też obietnice obniżenia CIT dla małych podatników.

Ø  Exit tax

Exit tax to podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych, mający z założenia przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez przenoszenie do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej czy miejsca stałego pobytu.

Exit tax będzie dotyczył zarówno firm, jak i osób fizycznych.

Firmy będą płacić exit tax od hipotetycznych zysków  ze sprzedaży składników majątkowych, jeśli nie zostaną one opodatkowane w Polsce, ponieważ miejsce rezydencji podatkowej bądź siedziba zostaną przeniesione za granicę. Stawka exit tax-u dla firm przewidziana w projekcie wynosi 19 %.

W przypadku osób fizycznych exit tax-em będzie objęty głównie majątek mający związek z działalnością gospodarczą. Kiedy składniki majątku osoby fizycznej nie będą związane z działalnością gospodarczą tej osoby, wówczas opodatkowany będzie wyłącznie majątek o wartości przekraczającej dwa miliony złotych.  Stawka exit tax-u dla osób fizycznych przewidziana w projekcie wynosi 19 % albo 3% (3% zastrzeżone jest m.in. dla osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej).

Ø  Innovation box

Innovation box to nowa ulga dla przedsiębiorców zarabiających na komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Ulga może dotyczyć przykładowo firm, które opracują nową technologię w jakiejś dziedzinie i będą uzyskiwać z tego dochody. W praktyce innovation box będzie polegał na tym, że dochód z praw własności intelektualnej, przykładowo patentu, w takim przypadku będzie opodatkowany stawką CIT w wysokości 5%.

Ø  Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami

Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami przewidziany w projekcie wynosi 19 % zarówno dla osób prawnych, jak i osób fizycznych. – teraz indywidualni inwestorzy płacą od takiego dochodu PIT wg stawki 18% albo 32% w zależności od wysokości dochodu.

Opodatkowany dochód, czy przychód uzyskany z obrotu kryptowalutami będziemy mogli pomniejszyć o koszty jego uzyskania (na przykład opłaty transakcyjne).

Według projektu, straty z obrotu kryptowalutami nie będzie można odliczyć od dochodów z działalności gospodarczej.

Ponadto, projekt wprowadza zasadę, że wymiana jednej kryptowaluty na inną będzie neutralna podatkowo, czyli jeśli dokonujemy zamiany kryptowalut w ogóle nie będzie mowy o przychodzie, niezależnie od tego w jaki sposób dokonamy takiej zmiany (nawet jeśli zrobimy to na giełdzie).

Ø  Niższy CIT dla małych podatników

Stawka CIT dla małych podatników, czyli takich u których przychody nie przekroczyły równowartości 1,2 milionów euro w danym roku) zostanie obniżony do 9 % (aktualnie wynosi 15%). Stawka 9% CIT będzie też dotyczyła rozpoczynających działalność gospodarczą.

Projekt jest bardzo obszerny i jest aktualnie w konsultacjach społecznych, na które Ministerstwo dało niewiele czasu. Dlatego czekamy na Wasze uwagi do piątku, 7 września – przesyłajcie je na adres marta@startuppoland.com

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej