Powrót

Mała ustawa o innowacyjności przyjęta przez Radę Ministrów


17 sierpnia 2016

Brak komentarzy

W dniu 16.08.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Główne założenia projektu obejmują przede wszystkim wdrożenie nowych instrumentów podatkowych promujących podejmowanie innowacyjnej działalności.

Wśród najważniejszych instrumentów podatkowych należy wyróżnić:

  • zniesienie od 1.01.2017 r. na stałe opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej – oznacza to, że akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną, nie będą podlegały opodatkowaniu. Powinno to przyczynić się do większego udziału np. naukowców w komercjalizacji wyników badań;
  • rozszerzenie listy kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentudla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te będą wynosiły do 50 proc; 
  • podwyższenie kwoty maksymalnego rocznego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój;
  • wydłużenie z 3 do 6 lat okresu rozliczania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową;
  • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R – Podatnik będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

WAŻNE DLA VC

Niestety wśród rozwiązań zaproponowanych w projekcie brakuje zapisów, które sprzyjałyby rozwojowi rynku venture capital. Obecnie obowiązują regulacje przejściowe na lata 2016-2017. Duża ustawa o wspieraniu innowacyjności ma uregulować sytuacje po 2017 roku.

W trakcie uzgodnień międzyresortowych Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, wytknęła resortowi nauki, że jego projekt nie przewiduje zniesienia dwukrotnego opodatkowania funduszy venture capital. Podkreślała, że z powodu dyskryminacji podatkowej polskie fundusze kapitałowe lokują się za granicą, gdzie ich działalność jest neutralna podatkowo.

Ministerstwo Nauki odpowiedziało na to, że to pierwszy etap zmian ustawy. Drugi – tzw. „duża nowelizacji” – ma być gotowy do końca roku, a jego założenia mają być znane do wakacji.

Ustawa ma zacząć obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia, a wejście w życie części przepisów podatkowych planowane jest na 1 stycznia 2017 r.

Linki do:

projektu ustawy

uzasadnienia

raportu z konsultacji publicznych

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej