Powrót

NCBR wspomaga startupy wywodzące się ze świata nauki.


18 marca 2015

Brak komentarzy

We wtorek, 17 marca w hotelu Marriott w Warszawie odbyła sie prezentacja nowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju “BRIdge Alfa”. Startup Poland był partnerem spotkania, na którym poznaliśmy 10 funduszy inwestycyjnych. W skrócie: państwo wyłoży pieniądze, inwestorzy dołożą wiedzę i trochę „grosza”.

Celem dziesięciu powołanych wehikułów inwestycyjnych ma być wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce, a następnie współfinansowanie procesu weryfikacji racjonalności ich założeń w fazie proof-of-principle i/lub proof-of-concept. Mechanizm jest prosty – NCBR bezzwrotnie dofinansuje 80% środków na wspólne przedsięwzięcia, a 20% mają zainwestować fundusze prywatne. Wsparcie, na jakie może liczyć indywidualny projekt wynosi nawet 1 mln zł. Budżet jednego wehikułu to od 5 do 20 mln zł.

W przedsięwzięciu preferencyjnie traktowani są przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa we wczesnym stadium rozwoju (startupy), które powstały w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

NCBiR Bridge Alfa

 zdjęcie: NCBR

Wehikuły inwestycyjne mają działać w formie spółek celowych. Ich zadaniem jest udzielanie wsparcia na wczesnych etapach prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami, zwiększając tym samym szanse na pozyskanie finansowania rozwoju tych technologii w kolejnych etapach z prywatnych funduszy inwestycyjnych.

Przedstawiamy Wam ofertę funduszy (w kolejności prezentacji):

  1. Fundusz Infini – jest spółką celową powołaną przez Akcelerator Innowacji NOT, powiązana z grupą kapitałową SATUS, współpracuje z WAT i Politechniką Warszawską. Deklaruje, że szuka zespołów z “fajną technologią”.
  2. Impera Alfa – jest częścia grupy kapitałowej Impera Capital, realizuje inwestycje w innowacyjne projekty z tzw. Polski Pierwiastkiem, koncentruje się na 4 sektorach: rolnicto i sektor spozywczy, consumer internet, energetyka odnawialna, clean-tech oraz technologie ICT.
  3. InnoVenture – spółka celowa AGH, przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznych (częśc operacyjna) i SATUS Venture. Zainteresowana wszystkimi projektami, poza life science (strona www jeszcze w budowie).
  4. Life Science Innovations Fund – skupia się na projektach związanych z medycyną, farmacją, biotechnologią i chemią.
  5. Polski Instytut Badań i Rozwoju – z doświadczeniem funduszy venture capital tj. Giza Polish Ventures, ma już 3 projekty w fazie PoP i 1 w PoC, nie inwestuje w ICT.
  6. Startup Hub Poland – chce wypełnić niszę, poszukując polskich naukowców za granicą i ściągając ich z powrotem do Polski, wspiera projekty badawczo-rozwojowe przede wszystkim z takich obszarów jak nano-, clean-, agro- i bio-technologia, nowe materiały, robotyka, SaaS, internet-of-things oraz big-data.
  7. SpeedUp Alfa – jest częścią rozpoznawanej SpeedUp Venture Capital Group z Poznania, zorientowany na szkolenia naukowców (startują z Speedup School), zainteresowani w projekty ICT powiązane z 6 sektorami: farmacja, medycyna, transport, energetyka, handel i finanse.
  8. Technopark Gliwice – Fundusz wsparty przez SATUS Venture zwraca szczególną uwagę na projekty związane z branżami: elektronika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, nanotechnologie, materiały kompozytowe i nanokompozytowe oraz inżynieria i ochrona środowiska, w tym nowoczesne technologie odzysku i recyklingu.
  9. Xplorer Fund – założony przez spółkę Globe Forum, której zarządzający współpracowali z takimi teamami jak założyciele popularnego komunikatora Skype, zainteresowany inwestycjami w biotechnologię, energetykę, nowoczesne materiały, transport i logistykę, ochronę zdrowia.
  10. Black Pearls – prowadzi swoją działalność w Olivia Business Centre w Gdańsku, zamierza budować relacje z krajami skandynawskimi, największe szanse na wsparcie mają technologie, których wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia (ang. Life Quality Technologies, LQT).

Jak deklaruje NCBiR, przedsięwzięcie pilotażowe BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych. Program skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Twórcami mogą być przedsiębiorcy, uczelnia, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, osoby fizyczne, czyli indywidualnych innowatorów. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla funduszy venture capital. Dzięki temu ma zostać zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej