Powrót

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nie tylko dla odważnych


3 sierpnia 2018

Brak komentarzy

Już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się w Startup Poland dlaczego w modelu B2G (Business to Government) sprzedający są tak nieliczni. 80% badanych przez nas w zeszłym roku startupów nigdy nie podeszło do przetargu publicznego. Na pytanie dlaczego, najczęściej słyszeliśmy: „Mamy taki produkt, że przetargi nas nie dotyczą” (39% ankietowanych).

Drugim wymienianym powodem była czasochłonność postępowań (25%), a wielu (po 18%) uważa, że „nie zna się na tym” lub „informacje o przetargach do nich nie docierają”.

Uważamy, że rynek B2G jest dla Was szansą na sprzedaż Waszych innowacyjnych produktów i usług, i nawet jeśli nie chcecie z niego korzystać, to powinniście mieć tu wybór, którego nie powinny paraliżować nadmierne formalności, czy brak wiedzy o przetargach. Adresowaliśmy kwestie związane z udziałem startupów w rynku zamówień publicznych do sektora publicznego i Ministerstwo Przedsiębiorczości wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało “Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych”.

Nie jest to jeszcze projekt nowej ustawy i nowych przepisów, ale same założenia. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje przygotowanie projektu ustawy do końca 2019 r., na podstawie przedstawionej w czerwcu Koncepcji.

Co się zmieni według deklaracji przedstawionych przez Ministerstwo?

  • wprowadzone zostaną działania zwiększające udział MŚP w zamówieniach, takie jak zamówienia zastrzeżone dla MŚP, możliwości częściowych zaliczek i płatności;
  • zniesiona zostanie solidarna odpowiedzialność wykonawców w partnerstwie innowacyjnym, tak aby wykonawcy odpowiadali tylko za tę część umowy partnerstwa, którą faktycznie realizują. To ważne dla starupów, bo często są one zaintersowane realizowaniem nie całości, a jedynie części zamówienia;
  • Rzecznik MŚP będzie mógł wnosić odwołania do Krajowej Izby Odowławczej w imieniu wykonawców-startupów;
  • dokumenty potrzebne do udziału w postępowaniu będą w jednym rejestrze;
  • będzie tańsze postępowanie odwołacze.

Sama Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych wzbudza nasz entuzjam, bo mocno stawia na innowacyjności i MŚP. Trzymamy kciuki za dobry projekt ustawy.
Więcej przeczytacie tu:
Koncepcja nowego prawa zamowień publicznych
Stanowisko Startup Poland do Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej