Powrót

Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji


16 kwietnia 2015

Brak komentarzy

To już oficjalne – wspierające innowacyjność instytucje i firmy połączyły dziś siły w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Mamy zaszczyt ogłosić, że Startup Poland jest jedną z nich.

Koalicja

 Zdjęcie: Przedstawiciele Koalicji na rzecz Polskich Innowacji: (od lewej) Eliza Kruczkowska ze Startup Poland, Leszek Cieśla z NCBR, Adam Zieliński z FNP, Beata Tylman z PwC i Krzysztof Wojdyło z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, zadeklarowali wczoraj, że będą pracować nad poprawą dialogu między sektorami: nauki, biznesu, i administracją. źródło: Marek Wiśniewski, Puls Biznesu

Koalicja, której założycielami są też Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC,  czy Wardyński i Wspólnicy działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Swoją misję Koalicja będzie realizowała poprzez:

  1. Rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu ekosystemu innowacji.
  2. Wskazanie narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocja w Polsce i za granicą.
  3. Wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki.
  4. Wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
  5. Działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększające skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy.
  6. Tworzenie dogodnych warunków dla biznesu do otwierania i rozwijania oddziałów R&D w kraju oraz zwiększanie ich zaangażowania w badania naukowe.
  7. Wypracowanie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki.
  8. Promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji.
  9. Wspieranie budowy wiodących centrów naukowych, które przyciągną do kraju ambitne projekty, wybitne talenty, a wraz z nimi innowacyjne firmy i dodatkowe możliwości finansowania.

Bieżąca działalność Koalicji będzie opierać się na pracach czterech grup roboczych dedykowanych poszczególnym obszarom tematycznym:

1) regulacjom prawnym,

2) współpracy nauki z biznesem,

3) zarządzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz

4) systemowi podatkowemu w kontekście procesu innowacji.

IMG_5438

Operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji jest Fundacja Res Publica.

Więcej informacji: http://www.koalicjadlainnowacji.pl
Twitter: @innowacjePL

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej