Powrót

Prezentacja deklaracji programowej na EKG


22 kwietnia 2015

Brak komentarzy

Europejski Kongres Gospodarczy zobaczył deklarację programową Startup Poland, zawierającą główne bariery i wyzwania stojące przed polskimi startupami.

Deklaracja SP_2

Zaprezentowany dziś dokument to efekt czterech miesięcy prac przedstawicieli ekosystemu startupowego w Polsce – zarówno początkujacych, jak i doświadczonych właścicieli firm z branży nowych technologii, inwestorów, przedstawicieli niektórych parków technologicznych oraz animatorów lokalnych społeczności. Zjednoczonych, by mówić wspólnym głosem o potrzebach małych przedsiębiorców.

Dokument, do pobrania i podpisania na stronie Fundacji,  zawiera opis problemów i rozwiązań, dzieląc je na 5 części:

 1. Sprzyjające regulacje i podatki, a w tym stworzenie zachęt podatkowych dla aniołów biznesu, więcej nowoczesnych mechanizmów inwestycyjnych oraz proste procedury dla zagranicznych inwestorów.
 1. Lepszy dostęp do finansowania,  obejmujący m.in. prawne uruegulowanie przepisów crowdfundingu, łatwiejszy dostęp do tzw. smart money, większą skuteczność i dostępność pomocy finansowej z Unii Europejskiej,
 2. Łatwiejszy dostęp do talentów, w tym dyskusję nad przepisami sprzyjającymi zatrudnianiu specjalistów spoza Unii Europejskiej oraz zachęcającymi przedsiębiorców spoza Polski do zakładania startupów w naszym kraju
 3. Edukacja promująca przedsiębiorczość i kreatywność od najmłodszych lat oraz stworzenie inkubatorów i akceleratorów “wychowujących” startupy na światowym poziomie.
 4. Przyjazna infrastruktura dla startupów, obejmująca otwarte dane otwarte w instytucjach publicznych, punkt kontaktowy dla startupów w urzędach i przejrzyste procedury pozyskiwania finansowania środków publicznych z miasta.

Miejsce prezentacji zostało celowo wybrane – współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi decydentami, a także wspieranie inicjatyw prawnych (krajowych i europejskich) oraz rynkowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania startupów jest osią dalszej działalności Fundacji.

A o innowacyjności w Katowicach mówił w tym roku każdy – Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podczas panelu „Polityka Gospodarcza – Polska 2020” wypominał, że obecnie Polska jest w szarym ogonie i znajduje się na 25. miejscu w europejskim rankingu innowacyjności. W otwierającym kongres przemówieniu,  Prezydent Komorowski zapewniał, że polityka proinnowacyjna ma doprowadzić do sytuacji, w której w najbliższych latach Polska powinna znaleźć się w pierwszej dziesiątce rankingu. A jak wynika z badań Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej, atutem polskiej gospodarki są dobrzy i produktywni pracownicy oraz przedsiębiorcy – a najsłabszym ogniwem są przepisy prawne i instytucje.

Deklaracja SP_3

Startupy robią różnicę

Zgadzając się z tezą Izby i opierając się na naszym dotychczasowym doświadczeniu, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał i mogą śmiało konkurować z firmami z całego świata. Startupy to XXI-wieczna forma, którą przybrał dobrze znany Polakom duch przedsiębiorczości, pracowitości, niezależności i zaradności – ten sam, który podniósł Polską gospodarkę w okresie transformacji po roku 1989.

Dlatego postulujemy:

 1. Promowanie kultury inwestowania w startupy.
 2. Konsultacje z sektorem publicznym dotyczące zmian legislacyjnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego.
 3. Zwiększenie dostępności danych gromadzonych w urzędach publicznych.
 4. Stworzenie stanowiska Chief Technology Officer (CTO) na różnych poziomach administracji – od rządu do samorządu.
 5. Zwiększenie atrakcyjności Polski dla specjalistów spoza UE.
 6. Naukę przedsiebiorczości w szkołach od najwcześniejszych lat, prowadzona przez wyszkolonych nauczycieli przy wsparciu praktyków.
 7. Lepsze i skuteczniejsze zachęty do tworzenia “szkół dla startupów”.
 8. Proste procedury przekazywania środków publicznych.
 9. Korzystne mechanizmy dla aniołów biznesu
 10. Stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy.

W realizacji części postulatów pomocna będzie powstała 16 kwietnia Koalicja na Rzecz Innowacji Polski, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, czy Wardyński i Wspólnicy. Jej celem jest działanie na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce, a bieżąca praca opierać się będzie m.in. na pracach w czterech grupach roboczych, powstałych w ramach Koalicji na Rzecz Polskich innowacji, dedykowanych poszczególnym obszarom tematycznym: 1) regulacjom prawnym, 2) współpracy nauki z biznesem, 3) zarządzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz 4) systemowi podatkowemu w kontekście procesu innowacji.

Zachęcamy do przesyłania nam komentarzy oraz zgłaszania sugestii.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej