Powrót

Prezydent podpisał ustawę! Mamy sukces!


19 października 2015

Brak komentarzy

Stało się! Parę dni temu na blogu zastanawialiśmy się jaką decyzje podejmie Prezydent. Dziś na stronie prezydent.pl przeczytalismy, że ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności została podpisana przez Prezydenta 16 października 2015 roku. Mamy nasz pierwszy lobbingowy sukces! 

Andrzej_Duda_Bogdan_Borusewicz_Małgorzata_Kidawa-Błońska_Zgromadzenie_Narodowe_6_sierpnia_2015_02

Źródło: wikipedia.org

Oczywiście ustawa mogłaby być lepsza, bo z naszej analizy widać, że zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie prac nad projektem i ostatecznie zostały przyjęte przez Sejm i Senat, nie są dla startupów  idealnym rozwiązaniem. ALE nasza praca nad budowaniem w Polsce regulacji wspierających innowacyjność i rozwój startupów dopiero się zaczęła i traktujemy tę ustawę jako pierwszy akt prawny dedykowany w tak kompleksowy sposób innowacyjności w polskim porządku prawnym. Pierwszy, ale nie ostatni! 

 

Co się zmieni? 

Dla startupów w ustawie o wspieraniu innowacyjności szczególnie istotne są zmiany dotyczące opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności naukowej, wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i rynku venture capital.

  1. W zakresie regulacji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych ustawa wprowadza ulgę polegającą na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te nazwane w ustawie „kosztami kwalifikowanymi”, stanowią katalog zamknięty – ustawa określa które koszty uznaje za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, odliczeniu nie podlegałyby całe koszty, lecz ich część – począwszy od 30% kosztów wynagrodzeń dla wszystkich podatników, 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców oraz 10% pozostałych kosztów dla wszystkich podatników. Odliczeniu będą podlegały również koszty kwalifikowane poniesione w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a więc zarówno w ramach prac rozwojowych, jak i badań naukowych: stosowanych i przemysłowych, a w przypadku badań podstawowych jedynie wówczas, gdy badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową.
  2. W zakresie ułatwień o charakterze podatkowym ustawa znosi opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w najbliższych dwóch latach – tj. w latach 2016 i 2017. W takim wypadku wprowadzona preferencja polega na odstąpieniu od ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Omawiana preferencja nie znajdzie zastosowania w przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest autorskie prawo do programu komputerowego (tu ubolewamy…)
  3. Ustawa zawiera również preferencje podatkowe dla tzw. spółek typu venture capital. Spółka której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która inwestuje w roku podatkowym 75% wartości bilansowej aktywów w innej niż „bezpieczne” aktywa, zostanie zwolniona od podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów (akcji) nabytych w 2016 r. albo w 2017 r.  W tym miejscu należy również zaznaczyć, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia zostało ograniczone do spółek które nie stanowią zagranicznej spółki kontrolowanej, spółki wytwarzającej wyroby akcyzowe oraz spółki prowadzącej działalność handlową. Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego ustawą, spółka będzie musiała prowadzić działalność badawczo-rozwojową.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 września 2015 r

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej