Powrót

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA: konsultacje Ministerstwa Rozwoju dotyczące koncepcji spółki


5 lipca 2016

1 komentarz

Zapewne pamiętacje, jak na przełomie marca i kwietnia Startup Poland prowadził z Wami konsultacje nad wyborem nazwy dla nowej spółki w Kodeksie Spółek Handlowych, a do współpracy przy zbieraniu głosów zaprosiliśmy polski startup Sugester. W trakcie dwutygodniowych e-konsultacji nad nazwą nowej spółki zebraliśmy 527 głosów od startupów, a 68% startupów wybrało nazwę „prosta spółka akcyjna”.  Wasze sugestie zostały uwzględnione przez Ministerstwo Rozwoju: mamy zarys koncepcji nowej spółki. Pojawiają się jednak kolejne pytania.  

W ramach przeprowadzonych przez Startup Poland e-konsultacji, startupy przekazały również szereg informacji dotyczących obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz wyzwań związanych z prowadzeniem innowacyjnych przedsięwzięć. Z zebranego materiału wyłoniła się część startupowej rzeczywistości w Polsce, a także diagnoza najważniejszych problemów i potrzeb, nie tylko polskich startupów, ale wszystkich przedsiębiorców związanych z innowacjami. Przekazaliśmy wyniki prowadzonych przez nas konsultacji do Ministerstwa Rozwoju, które przygotowało zarys koncepcji nowej spółki o wybranej przez Was nazwie “prosta spółka akcyjna” i w zeszłym tygodniu zaprosiło Startup Poland do jego skonsultowania.

Koncepcja “prostej spółki akcyjnej” według Ministerstwa Rozwoju przewiduje przede wszystkim:

 • minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli i możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki;
 • łatwe założenie spółki, w tym również rejestrację elektroniczną;
 • minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli i możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki;
 • zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie, w tym finansowania crowdfundingowego;
 • pogodzenie interesów założycieli z atrakcyjnością przedsięwzięcia dla inwestorów, poprzez ułatwienie ułożenia relacji między założycielami orazmiędzy założycielami i inwestorami przy zmniejszeniu ryzyka narzucania założycielom warunków umów inwestorskich, czy uregulowanie rozwiązań ułatwiających inwestycje;
 • możliwie szybką i nieskomplikowaną likwidację spółki.

Inspiracją dla Ministerstwa Rozwoju w stworzeniu koncepcji “prostej spółki akcyjnej” były uproszczone spółki akcyjne przewidziane w innych krajach europejskich, które powstały z myślą wykorzystywania ich przede wszystkim przez startupy – w szczególności przykład Francji, gdzie “uproszczona spółka akcyjna” istnieje od 1994 r., a także Słowacji, gdzie przepisy tworzące “prostą spółkę akcyjną” wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

To, co wydaje nam się szczególnie ważne dla startupów w przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju koncepcji, to możliwość rozpoczęcia działalności bez ponoszenia znacznych kosztów finansowych w początkowej fazie rozwoju – “prosta spółka akcyjna” mogłaby być zarejestrowana z kapitałem zakładowym w wysokości 1 zł, który dzieliłby się na udziały o minimalnej wartości 1 grosz.

Zwróciliśmy również uwagę na uproszczenie formalności związanych z założeniem nowej spółki. Kwestie formalne dotyczące zawiązania i rejestracji spółki przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju koncentrują się na możliwości zawiązania spółki przede wszystkim z wykorzystaniem statutu oraz możliwości rejestracji spółki drogą elektorniczną w systemie S24 w ciągu 24 godzin.

“Prosta spółka akcyjna” da również możliwość tworzenia “option pool”, czyli posiadania przez spółkę akcji w celu późniejszego przekazania ich pracownikom, o co Startup Poland apelował już w swojej Deklaracji Programowej.

Jesteśmy obecnie na etapie szczegółowego analizowania przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju założeń i odpowiedzi na postawione przez resort rozwoju pytania, takie jak:

 • Czy należy wprowadzić czasowe ograniczenie działalności w formie “prostej spółki akcyjnej”?;
 • Czy ograniczać zakładanie innych spółek przez “prostą spółkę akcyjną” jako wspólnika?;
 • Czy w przypadku wyboru tradycyjnej formy rejestracji (nie elektornicznej, która byłaby opcjonalna) powinna być forma aktu notarialnego, czy inna, na przykład forma pisemna pod rygorem nieważności?;
 • Czy założycielami “prostej spółki akcyjnej” mają być wyłącznie osoby fizyczne?;
 • Czy “prosta spółka akcyjna” powinna być uregulowana w odrębnej ustawie, czy w Kodeksie Spółek Handlowych?

Szczegółowe założenia koncepcji Ministerstwa Rozwoju znajdziecie tutaj. Zachęcamy Was Was do przekazywania nam opinii na temat koncepcji “prostej spółki akcyjnej” i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Ministerstwo pytania w terminie do 19 lipca br. na adres marta@startuppoland.org

Zależy nam, aby przedstawione przez Startup Poland stanowisko na temat koncepcji “prostej spółki akcyjnej” było przede wszystkim Waszym głosem. T, to forma prawna dedykowana dla Was i prowadzonej przez Was działalności startupowej, dlatego Wasze opinie powinne być tu kluczowe, bo to Wy będziecie z niej korzystać w praktyce. Raz jeszcze zachęcamy do przekazania nam Waszych opinii na temat ministerialnej koncepcji “prostej spółki akcyjnej”.

Startup Poland pracuje nad stanowiskiem w ramach kolejnej rundy konsultacji. Zapraszamy do przekazywania Waszych uwag na temat „prostej spółki akcyjnej” do 19 lipca br. na adres marta(-at-)startuppoland.org

Autorka tekstu: Marta Pawlak

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Konrad Szczypczyk

15 lipca 2016 o 19:26

uwagi przesłane 🙂 pozdrawiam 🙂