Powrót

Raport „Polskie startupy 2015”


6 października 2015

Brak komentarzy

Pierwszy szacunek liczebności polskich startupów wynosi 2400 podmiotów. Z badań wynika, że blisko 60% startupów finansuje się wyłącznie ze środków własnych, a co trzeci startup prowadzi pojedynczy założyciel – to tylko niektóre wnioski z raportu “Polskie startupy. Raport 2015” opublikowanego przez Fundację Startup Poland we współpracy z Politechniką Warszawską.

 

Badanie ma na celu dostarczenie pierwszych informacji, które docelowo pozwolą określić znaczenie branży cyfrowej w gospodarce oraz kierunki i tempo jej rozwoju w Polsce. Dotychczas nie przeprowadzono badań, które pozwoliłyby scharakteryzować najważniejsze cechy tej branży i poprzeć je liczbami. Na użytek badania stworzono bazę startupów, która zawiera 2 432 podmioty – liczba ta to pierwszy szacunek liczebności polskich startupów. Fundacja Startup Poland zaprosiła je wszystkie do badania, ankietę wypełniły 423 podmioty (17%) w okresie od 10 czerwca do 15 września 2015 r. 

„Raport przygotowany przez fundację zachęca do systematycznego namysłu nad uwarunkowaniami rozwoju tej specyficznej sfery przedsiębiorczości i jej wpływem na gospodarkę. […] Fakt, że startupy powstają w największych ośrodkach miejskich, a w ich działalności przeważa orientacja Business-to-Business (B2B) sugeruje, że w impulsem zakładania startupów jest rynek tworzony przez duże firmy. Wyraźna jest również waga rynków zagranicznych: te startupy, które eksportują, są większe i szybciej się rozwijają.” – komentuje Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej, członek Rady Programowej fundacji Startup Poland.

 

W Raporcie omówiono modele biznesowe realizowane przez startupy, wymieniono popularne źródła kapitału i innych zasobów w firmach, przedstawiono poziom zatrudnienia i zakres działalności eksportowej. Imponujące wyniki przyniosło pytanie o przewidywaną wartość firmy w perspektywie najbliższych dwóch lat, ponieważ aż połowa badanych oczekuje co najmniej pięciokrotngo wzrostu wyceny przedsięwzięcia! Równocześnie tylko co czwarty startup współpracuje z uczelnią lub ośrodkiem naukowym.

Startup Poland - mockup 04

 

„Dwie rzeczy wydają mi się charakterystyczne […]. Po pierwsze, mamy zaskakująco niski udział startupów finansowanych przez kapitał wysokiego ryzyka (ok. 20%). […] Drugą rzeczą jest fakt, że zaledwie 25% innowacyjnych firm współpracuje z nauką. Ten wynik musi nam zapalić w głowach lampki ostrzegawcze. Innowacja bowiem, poza kapitałem, potrzebuje nauki. Działalność startupów powinna w dużej mierze polegać na komercjalizacji wyników prac naukowych.” – wyjaśnia Bartłomiej Gola, partner w SpeedUp Venture Capital Group, przewodniczący Rady Programowej fundacji Startup Poland.

 

Część Raportu poświęcono kwestii innowacyjności w startupach oraz charakteru działalności badawczo-rozwojowo-innowacyjnej (RDI), jaką podejmują te podmioty. Wiele startupów wskazało produkt jako nośnik kluczowej innowacji. Chodzi tutaj zarówno o innowację przełomową (52% wskazań), jak i o taką, która jest ulepszeniem istniejącego rozwiązania (40%). Niemało, bo 15% firm zadeklarowało, że ich działalność ma związek z przemysłem “najwyższej techniki”, tzw. KET: Key Enabling Technologies. Prawie co trzeci badany startup zadeklarował, że posiada patent, zastrzegł swój znak towarowy albo kupuje/sprzedaje licencje na technologie. Te formy ochrony przewagi konkurencyjnej stosują zwłaszcza startupy eksportujące oraz prowadzone przez osoby doświadczone w zarządzaniu tego typu przedsięwzięciem. Ponadto z badań wynika, że eksportujące startupy szybciej się rozwijają i tworzą więcej miejsc pracy niż te, które działają tylko na rynku lokalnym.

 

“Z punktu widzenia potrzeb gospodarki i konieczności zwiększania innowacyjności poszczególnych branż podstawowym wyzwaniem dla polskich startupów pozostaje zmiana ich  modelu funkcjonowania i oparcie rozwoju o projekty B+R. Zbyt mało firm angażuje się w działalność badawczo-rozwojową, która – choć czaso- i kosztochłonna – z powodzeniem może

być finansowana ze środków publicznych i prywatnych. […] Równie ważne jest podnoszenie i zwiększanie poziomu kompetencji technologicznych, czy to w oparciu o własne zespoły RDI,  czy ekspertów zewnętrznych, np. naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników B+R.” – wyjaśnia Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Programowej fundacji Startup Poland.

 

Prezentacja całego raportu odbyła się 6 października Warszawie. “Raport jest inspirującym zaproszeniem do dyskusji i wypada mieć nadzieję, że taką poważną i wielowątkową dyskusję faktycznie zapoczątkuje.” – podsumowuje prorektor UW, Anna Giza-Poleszczuk.

Link do raportuStartup Poland Raport 2015

Wersja w języku migowym opracowana przez polski startup MIGAM.ORG: Youtube

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej