Powrót

STARTER, BIZNEST, OTWARTE INNOWACJE i KOFFI – pod tymi banderami popłynie publiczne wsparcie dla młodych innowacyjnych firm


12 października 2016

Brak komentarzy

Najszersze wsparcie Polski Fundusz Rozwoju przewidział dla firm w najwcześniejszych fazach rozwoju, ale największy zastrzyk finansowy mogą otrzymać spółki inwestujące w B+R. Poznaliśmy cztery instrumenty, którymi PFR chce stymulować powstawanie i rozwój polskich innowacyjnych firm. Aż trzy z nich będą realizowane przez fundusze VC. Jeden zakłada udział aniołów biznesu. Żadna inwestycja z tej puli nie będzie wyłącznie dotacją publiczną. Środki zostaną uruchomione w przyszłym roku.

Łączna kwota zadeklarowanego przez PFR w ramach czterech instrumentów wsparcia to 2,6 mld zł. PFR STARTER, PFR BIZNEST, PFR OTWARTE INNOWACJE i PFR KOFFI mają zasilić kapitałem małe i średnie przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju. Szef PFR Paweł Borys zapowiedział powstanie jeszcze jednego instrumentu – BRIDGE VC dysponującego ponad 700 mln zł, a będącego w gestii NCBiR. Podane kwoty odnoszą się do pieniędzy publicznych, które trafią na rynek. W praktyce – jeśli uda się spełnić wymagania stawiane przez twórców tych instrumentów – wsparcie finansowe dla firm w obszarze VC będzie znacznie większe, bo do każdej publicznej złotówki zostanie dołożony pieniądz z kieszeni prywatnego inwestora.

Wsparcie zaproponowane przez PFR to tak naprawdę środki dostępne w ramach różnych programów Unii Europejskiej przełożone z dotacji bezpośrednich na instrumenty bliższe zasadom rynkowym. W sposobie wydatkowania tych środków mają się zmienić przede wszystkim dwie rzeczy:

  • zostaną znacznie ograniczone inwestycje bezpośrednie sektora publicznego – PFR Ventures będzie wybierało pośredników w postaci funduszy VC i aniołów biznesu, którzy zajmą się dystrybucją środków, dokonają oceny merytorycznej projektów i zbudują własny portfel spółek,
  • udział środków publicznych będzie zrównoważony udziałem środków prywatnych (warunkiem uzyskania wsparcia będzie pozyskanie inwestora „z rynku”, czyli zaangażowanie w proces inwestycyjny środków prywatnych).

Sektor publiczny wycofuje się tym samym z roli aktywnego inwestora na rzecz podmiotów działających na rynku, głównie funduszy wyspecjalizowanych w inwestycjach wysokiego ryzyka.

Dla najmłodszych firm – PFR Starter
„Konieczne jest zasianie większej liczby projektów na etapie seedowym” – mówił Borys, prezentując PFR Starter. To publiczno-prywatne sianie ma zagwarantować dopływ nowych spółek na rynek. Do spółki korzystającej z PFR Starter ma trafić ok. 500 tys. zł. Z tych „drobnych” puzzli swoje portfele będą budować Fundusze VC.

starter
Na rynek z aniołem – PFR Biznest
Firmy gotowe wejść na rynek i te we wczesnych fazach rozwoju w ramach PFR Biznes mają rozwinąć skrzydła dzięki koinwestycji PFR z aniołami biznesu. To jedyny instrument, który dopuszcza możliwość bezpośredniej inwestycji PFR Ventures w spółkę, jednak i tu obecny ma być pieniądz prywatny, który w tym wypadku będzie pochodził z kieszeni anioła biznesu.

biznest

Duże inwestycje w B+R – PFR Otwarte Innowacje
W ramach instrumentu wsparcia fazy B+R PFR przewidział największe inwestycje – od 10 do 20 mln zł dla spółki prowadzącej badania i rozwój. Pieniędzmi będą dysponować fundusze VC.

otwarte

Rozwój i ekspansja – PFR KOFFI
Instrument wspierający MŚP w fazie rozwoju i ekspansji został dedykowany wstępnie przede wszystkim spółkom związanym z innowacjami nietechnologicznymi. Pośrednikiem w dystrybucji środków mają być fundusze VC.

koffi

autor: Agata Kowalczyk

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej