Powrót

Startup Poland przekazał Ministerstwu Rozwoju uwagi do programu „Start in Poland”


10 marca 2016

Brak komentarzy

Jak wiecie, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło – w dokumencie datowanym na 18 lutego br. – założenia do programu „Start in Poland”. Dyskusja na temat „Start in Poland” była bardzo dynamiczna i inspirująca, dzięki niej mieliśmy prawdziwą burzę mózgów na temat tworzenia ekosystemu startupowego w Polsce. Ze wszystkimi zebranymi na temat „Start in Poland” opiniami się zapoznaliśmy, staraliśmy się je uporządkować i stworzyć z nich spójną całość, którą  przekazaliśmy w miniony piątek (4 marca br.) do Ministerstwa Rozwoju.

Wiele z przedstawionych do programu „Start in Poland” uwag było w istocie pomysłami na stworzenie nowych założeń systemu wspierającego startupy i jeśli – na co liczymy – zostaniemy zaproszeni do dalszych prac nad „Start in Poland” z pewnością je wykorzystamy.

Startup Poland wspiera koncepcję Ministerstwa Rozwoju, aby stworzyć koordynowany na poziomie państwowym  projekt, w ramach którego startupy będą mogły rozwijać swoją działalność uzyskując wsparcie kapitałowe, wiedzę i doświadczenie ze strony dużych podmiotów gospodarczych. Cel jaki przyświeca intencjom Ministerstwa Rozwoju, czyli szersze otwarcie drzwi dla polskich startupów do większych klientów i wartościowych kontraktów, w tym ze spółkami Skarby Państwa, jest również naszym celem i mocno kibicujemy jego realizacji. Jednak, aby zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju program “Start in Poland” mógł być narzędziem do realizacji powyższego celu konieczna jest modyfikacja i dalsze prace nad stworzeniem założeń lepiej rozumiejących potrzeby ekosystemu startupowego i jego graczy – startupów i inwestorów kapitałowych, a także przedstawienie jak program zostanie implementowany, gdyż szczegółowy scenariusz wdrażania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu.

Nasza podstawowa uwaga dotyczyła celu statutowego programu „Start in Poland”. Według przedstawionych założeń celem statutowym programu jest uzupełnianie potrzeb Skarbu Państwa, naszym zdaniem powinno nim być nadawanie rozpędu projektom realizowanym przez startupy i czerpanie zysków z efektów, które przynoszą ich przedsięwzięcia.

Przedstawione założenia programu „Start in Poland” mają również naszym zdaniem zbyt centralnie planowany charakter, zakładają sterowanie warunkami programu przez dużych rynkowych graczy, podczas gdy konstruktywne wsparcie dla startupów powinno wpływać na trendy w danej branży, a nie regulować jej działalność. Rolą Ministerstwa Rozwoju powinno być stworzenie ram organizacyjnych i prawnych stymulujących rynek, nie natomiast – co mogłoby być konsekwencją realizacji programu „Start in Poland” – budowanie rynku z udziałem kontrolowanych przez Państwo sposobów alokacji kapitału (w tym przypadku poprzez ARP S.A.).

Uważamy, że program oferowany przez stronę publiczną powinien pomagać w rozwoju w Polsce i ekspansji zagranicznej, co należy realizować przede wszystkim przez ułatwienie zawarcia kontraktów z dużymi podmiotami gospodarczymi, po realizacji których uzyskają zapłatę wynegocjowanej ceny za sprzedane produkty czy usługi. Taki mechanizm, stricte rynkowy, stwarza podstawy dla startupów do rozwoju ich działalności w oparciu o środki finansowe uzyskane w zamian za swoje usługi, i jako taki powinien być realizowany przez publiczny program wspierający startupy.

Nasze wątpliwości budzi też proces finansowy programu, jak zbyt enigmatyczny i trudny do zweryfikowania na podstawie podstawie przedstawionych założeń. Nie wiadomo co i w jakim zakresie ma być dokładnie finansowane i na jakich zasadach. Potrzeba tu precyzyjnych na temat procesu i modelu finansowania.

Naszym zdaniem faza wykonawcza i implementacja programu „Start in Poland” będzie kluczowa dla projektu i niezbędne jest przedstawienie jej szczegółowo. Tymczasem analizując treść programu „Start in Poland” odnieśliśmy wrażenie, że koncentruje się on jedynie na założeniach, pomijając szczegóły jego wdrożenia.

Całość stanowiska Startup Poland na temat przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju założeń programu „Start in Poland” dostępna jest tutaj.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej