Powrót

Startup Poland wśród założycieli European Startup Network


8 września 2016

Brak komentarzy

7 września w Brukseli uroczyście inaugurowaliśmy powstanie European Startup Network – nowej organizacji łączącej europejskie ekosystemy startupowe. ESN tworzy 16 niezależnych organizacji non-profit, reprezentujących krajowe ekosystemy w Europie. Jest to organizacja parasolowa, której celem jest praca nad budową jednego, paneuropejskiego ekosystemu startupów z poszanowaniem dla odrębności każdego z nich w zakresie środowiska regulacyjnego, lokalnej kultury przedsiębiorczości i warunków rynkowych.

European Startup Network chce tworzyć nowe narzędzia dla startupów i scale-upów, które mają na celu wzmocnić ich pozycję na rynkach europejskich i globalnych:

  • chce prowadzić pogłębione badania naukowe nad ekosystemami, które mają stać się punktem wyjścia dla rekomendacji przekazywanych Komisji Europejskiej,
  • ESN bierze pod swoje skrzydła doroczne badanie European Startup Monitor zainicjowane przez German Startup Association,
  • w 2017 roku ESN zorganizuje działania wspierające internacjonalizację europejskich startupów, czyli wspólne europejskie misje gospodarcze do największych ekosystemów na świecie (Amsterdam, Berlin, Paryż, San Francisco, Tel Aviv, Hong Kongu, Nowy Jork),
  • planuje też stworzyć warunki do łączenia europejskich startupów z korporacjami, inwestorami i mediami.

esn-inauguration-3

Członkowstwo w ESN oferuje organizacjom takim jak Startup Poland partnerstwo podczas najważniejszych konferencji w Europie. Podczas SLUSH 2016 w Helsinkach (30 listopada br.), ESN planuje wysłać delegację 25 europejskich startupów i stworzyć tam tzw. European Startup Network Village. ESN zorganizuje również B2B Benchmarking dla uczestników. Kolejne okazje do wyeksponowania potencjału naszych startupów znajdą się podczas konferencji 4YFN w Barcelonie oraz CeBIT w Hanowerze.

Scale-up Manifesto, współpraca z korporacjami i zamówienia publiczne

Podczas drugiego dnia spotkań, DG Growth wspólnie z brukselskim think tankiem Lisbon Council zaprosił wszystkich członków European Startup Network do konsultacji założeń nowego dokumentu, tzw. “Manifestu Scale-upów”. Dyrektor zarządzający Lisbon Council, Paul Hofheinz wyjaśnił, że „powodem do wyodrębnienia tej fazy rozwoju przedsiębiorstwa była obserwacja, że pytania jakie sobie zadajemy zmieniły się odkąd zrozumieliśmy, że scale-upy różnią się od startupów”. Lisbon Council będzie dokładnie prezentować cele tego dokumentu 29 września br. podczas Digital Assembly 2016 w Bratysławie.

Dowiedzieliśmy się, że nowy manifest będzie zachęcał Komisję Europejską do głębszego zainteresowania się takimi tematami jak:

  • zaangażowanie się UE w stworzenie platformy łączenia korporacji z startupami poprzez uruchomienie zachęt do podjęcia między nimi dialogu,
  • powstał pomysł stworzenia Startup Growth School, w której scale-upy poszerzałyby swoje kompetencje w sprzedaży i zdobywaniu klientów, dzięki współpracy z jednostkami doświadczonymi w wchodzenia na rynki zagraniczne,
  • uregulowanie statusu cyfrowych nomadów – pracowników, którzy pracują ponad granicami państw,
  • uruchomienie programu współpracy europejskich giełd skierowany do startupów, które przeszły przez fazę IPO by pomagać im w dalszym zaangażowaniu się na rynkach finansowych.

Gospodarka cyfrowa opiera się na ekspansji

Uroczystość inauguracji rozpoczęła się od wystąpieniem Komisarza Guenthera Oettingera, odpowiedzialnego za reformy w obszarze Jednolitego Rynku Cyfrowego, który przypomniał o najważniejszych projektach Komisji Europejskiej skierowanych do startupów. Wymienił w pierwszej kolejności reformę praw autorskich, nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych, dyrektywę o cyberbezpieczeństwie i reformy sektora telekomunikacji. Jego najważniejszym przesłaniem do startupów była zachęta do planowania strategii ekspansji już od samego początku działalności. Podkreślił, że dla niego “gospodarka cyfrowa opiera się przede wszystkim na skalowalności biznesu” i zaznaczył, że wysiłki legislacyjne Komisji koncentrują się właśnie na trwałej poprawie warunków do internacjonalizacji startupów w Europie i na innych kontynentach.

esn-inauguration-2

Dyrektor programu COSME i polityk dla MŚP w DG Growth, Kristin Schreiber przedstawiła najważniejsze wnioski z analizy odpowiedzi zebranych od przedsiębiorców w ramach konsultacji projektu „Start-up initiative”. Komisja zebrała w sumie 600 odpowiedzi z krajów członkowskich, z których wynika, że 40% ankietowanych uważa proces ekspansji produktu na nowe rynki za zadanie trudniejsze niż początkowo zakładali (tylko 10% uważa go za łatwiejszy niż się spodziewali). Wśród barier w rozwoju fazy początkowej, przedsiębiorcy wymienili trudności w dostępie do informacji, a za największe problemy rozwojowe firm o silniejszej rynkowej pozycji uważa się bariery regulacyjne.

Korzyści dla polskich startupów

Zespół Startup Poland ma dużą satysfakcję z pełnienia roli pośrednika i incjatora działań na osi polskich i europejskich startupów. Dzięki naszemu członkostwu w European Startup Network będziemy mogli jeszcze skuteczniej komunikować naszym polskim przedsiębiorcom europejskie działania i inicjatywy do nich skierowane. Ponadto, jako członek założyciel, Startup Poland będzie uczestniczyć w dobieraniu krajowych delegacji startupów na najważniejszych w Europie targach i konferencjach technologicznych. Co więcej, będziemy mieli bardziej bezpośredni wpływ na działania legislacyjne, które będą konsultowane również za naszym pośrednictwem.

Autor: Magdalena Beauchamp, magdalena@startuppoland.org

Krajowi reprezentancji ESN to:

Austrian Startups

Beta-i Association (Portugalia)

German Startup Association

Italia Startup

Spanish Startup Association

Start:up Slovenia

Swiss Startup Association

Startups.be (Belgia)

Startup Britain

Startup Cyprus

Startup Delta (Holandia)

Startup Estonia

Startup Ireland

Startup Norway

Startup Poland

Swedish Startup Association

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej