Tworzymy spersonalizowane rozwiązania dla chirurgii

Chirurgia 3D oferuje kompleksowe, indywidualne rozwiązania wspierające proces leczenia dowolnego schorzenia układu kostno-szkieletowego. Łącząc nowoczesne techniki obrazowania medycznego, technologie informatyczne oraz technologie fabrykacji przestrzennej wspieramy każdy etap procesu leczenia chirurgicznego. Pomagamy lekarzom w lepszym poznaniu anatomii schorzenia pacjenta, zwiększeniu precyzji wykonywanych zabiegów chirurgicznych oraz skróceniu czasu ich trwania. To wszystko w konsekwencji przekłada się na rzadziej występujące komplikacje, szybszy powrót pacjenta do zdrowia oraz niższy całkowity koszt leczenia. Podczas gdy inne rozwiązania umożliwiają przeżycie, nasze umożliwiają funkcjonalne życie.

Poprzez rozwiązania indywidualne rozumiemy produkty takie jak:

psModel - modele anatomiczne
Modele anatomiczne, przeznaczone do planowania operacji. Modele wykonywane są na podstawie badania tomograficznego pacjenta (TK/MR) i odzwierciedlają jego struktury anatomiczne w skali 1:1. Umożliwiają zaplanowanie operacji w sposób namacalny, tzn. lekarz za pomocą narzędzi chirurgicznych może wykonać próbną operację na dostarczonym modelu.

Models

psGuide - szablony chirurgiczne
Jednorazowe narzędzia chirurgiczne w postaci szablonów (prowadnic) dla narzędzi chirurgicznych. Zadaniem szablonów jest precyzyjne prowadzenie narzędzi chirurgicznych w określonym miejscu i pod określonym kątem. Narzędzia przygotowywane są na podstawie przedoperacyjnego planu operacji, który powstaje przy współudziale lekarza.

Models

psImplant - indywidualne implanty kostne
Indywidualne implanty kostne projektowane są na podstawie badania tomograficznego pacjenta. Umożliwiając skomplikowane rekonstrukcje ubytków bądź zespolenia kostne, odgrywają szczególną rolę w chirurgii ortognatycznej, rekonstrukcyjnej oraz traumatologicznej. Jest to możliwe dzięki idealnemu dopasowaniu kształtu implantu do istniejących struktur kostnych pacjenta.

Models

Nasz zespół posiada 10 letnie doświadczenie w modelowaniu i wizualizacji 3D danych medycznych potwierdzone udziałem w międzynarodowych projektach naukowych.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zespół

Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Anna Moczydłowska

5 grudnia 2016 o 12:56

Dzień dobry, jestem dziennikarką portalu mojanorwegia.pl. Przeczytaliśmy o Państwa planach ekspansji na rynek skandynawski: http://ceo.com.pl/chirurgia-3d-poszerza-oferte-produktowa-oraz-planuje-zagraniczna-ekspansje-celem-spolki-jest-skandynawia-i-wielka-brytania-47319 Czy zgodziliby się Państwo na rozmowę w ramach powstawania tekstu o firmie? Pozdrawiam Anna Moczydłowska

Pytanie zostało wysłane. Czekamy na odpowiedź.

5 grudnia 2016