polska, telekomunikacja, oprogramowanie dla isp, system saas

iPOT24 to program przeznaczony dla firm telekomunikacyjnych, które chcą sprawnie zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi. Jest to system świadczony w usłudze SaaS, dzięki czemu ISP nie bierze odpowiedzialności za proces instalacji i wdrożenia systemu, dokonywanie aktualizacji, czy sprawdzanie poprawności działania systemu. Przedsiębiorstwo nie musi nawet posiadać swoich serwerów, ani zaplecza technicznego, aby móc korzystać z iPOT24.

iPOT24 to gotowe narzędzie, które ułatwia organizację pracy klientom biznesowym działającym na rynku telekomunikacyjnym, świadczących usługi dostarczania internetu, telefonii lub telewizji.

Jest to oprogramowanie modułowe, które zastępuje kilka systemów jedną platformą, przez co eliminuje konieczność kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych, co z kolei przekłada się na ograniczenie pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie.

Posiada kilkanaście modułów, które ewoluują z każdym kolejnym klientem. Elementy składowe systemu iPOT24 to:
* zarządzanie swoją siecią telekomunikacyjną, gdyż wspiera usługi internetu, telefonii oraz telewizji.
* potężny moduł Biura Obsługi Klienta, który w sposób zautomatyzowany opiekuje się klientem oraz przypisanymi do niego umowami, usługami, urządzeniami, opłatami czy lokalizacjami. Zarządza również promocjami, rabatami, zgłoszeniami, reklamacjami oraz osobistym kalendarzem.
* Elektroniczny Obieg Dokumentów tworzy wirtualną ścieżkę obiegu dokumentów w firmie wraz z zapisywaniem niezbędnych informacji jak lista osób potrzebnych do końcowej autoryzacji dokumentu, czy nazwa segregatora i jego miejsce w fizycznym archiwum.
* Moduł Finanse przystosowany jest do przyjmowania wpłat i wypłat oraz dokonywania operacji finansowych czy wpłat kasowych. Posiada strefę windykacji, gdzie monitorowane są prace windykacyjne oraz wystawiane wezwania do zapłaty.
* Magazyn przechowuje listy urządzeń, produktów i magazynów. Opcja planowania zakupów oraz reklamacji urządzeń pozwala na stałe monitorowanie zasobów magazynu i informacje w przypadkach braków oraz przesunięć magazynowych.
* Marketing pozwala na przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz wyciąganie wniosków na podstawie dostępnych raportów i zestawień dostępnych po przeprowadzonej kampanii marketingowej. Zaznaczanie kampanii na mapie, informacje zwrotne od klientów, historia i statystyki odbytych promocji i wiele więcej mieści się w module marketingu.
* Panel Abonenta to miejsce stworzone z myślą o użytkownikach końcowych. To miejsce gdzie każdy abonent może sprawdzić stan swojego konta, świadczone usługi oraz dostępne limity, a także historię wpłat, listę faktur oraz rozwiązać swój problem za pomocą listy najczęściej zadawanych pytań.
* Raporty to miejsce idealne dla analityka. Wygenerować można raport z praktycznie każdego dostępnego modułu. Logi systemowe pomogą w odnalezieniu błędów.
* Sieć obejmuje paszportyzację oraz monitoring sieci. Dzięki temu modułowi można w prosty sposób nanieść swoją sieć na mapę i zarządzać nią. Paszportyzacja ułatwia także przygotowywanie dokumentów do UKE, a monitoring sieci zapewnia jej poprawne działanie i szybką reakcję na ewentualne awarie.

System iPOT24 to kompleksowy system przeznaczony dla branży telekomunikacyjnej. Pragniemy stale rozwijać system, dlatego słuchamy naszych klientów i wprowadzamy funkcjonalności, które odpowiadają na realne potrzeby firm ISP.

Zapraszamy do kontaktu i wypróbowania naszego demo!

iPOT24 to Innowacyjna Platforma Obsługi Telekomunikacji. Stworzona została z myślą o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, korzystających na co dzień z różnych systemów, działających na różnych bazach danych, które nie są ze sobą połączone. Wymaga to kilkukrotnego wpisywania tych samych danych do systemów, co wpływa na wydłużenie czasu pracy praz możliwość dokonania pomyłki i w efekcie posiadania nietożsamych danych. Właściciel CreaNET zauważył tę niszę i postanowił stworzyć jeden, spójny system, który będzie odpowiadał na realne potrzeby firm ISP.
Obecnie iPOT24 posiada 12 kompleksowych, modułów, które ewoluują wraz z każdym nowym klientem. Innowacyjny jest już sam system, ponieważ nie ma innego na polskim rynku, który obejmowałby tak szeroki zakres procesów, jak iPOT24.
iPOT24 zarządza skomplikowaną infrastrukturą, jaką jest sieć telekomunikacyjna, ułatwia tworzenie niezbędnej dokumentacji (np. coroczne zestawienia wysyłane do UKE), przestrzega określonych w polskim prawie zasad, tym samym wymuszając na użytkownikach poprawnego wykonywania swoich obowiązków.
System iPOT24 umożliwia automatyzację działań i integrację z innymi systemami wdrożonymi w firmie. iPOT24 jest przy tym w pełni elastyczny, bowiem wszystkie moduły można łączyć i dostosowywać ich funkcjonalności do realnych potrzeb ISP. Stały rozwój systemu umożliwia ponadto tworzenie kolejnych modułów i funkcjonalności szytych na miarę dla każdej firmy telekomunikacyjnej.
iPOT24 to specjalistyczny system informatyczny wspierający rozwój branży telekomunikacyjnej. Śmiało możemy pokusić się o stwierdzenie, że poprawia jakość usługi świadczonej końcowym abonentom.
Rozwojowy jest też sam sposób wdrożenia systemu. Firma ISP nie musi posiadać swoich serwerów, gdyż iPOT24 jest systemem opartym o SaaS (ang. Software As A Service), czyli jednym z modeli chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Model SaaS jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla naszego klienta, ponieważ eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania iPOT24 na jego stacjach roboczych, a co za tym idzie, przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji oraz pomocy technicznej z klienta na nas. Ponadto z platformy można korzystać niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego na stacjach roboczych. System pozwala na zdefiniowanie własnych standardów pracy, pomaga pracownikom w codziennych obowiązkach i odciąża przedsiębiorców od pilnowania przebiegu pracy. iPOT24 zawiera w sobie moduły przeznaczone dla pracowników BOK, księgowości, kadr, magazynu, serwisantów, analityków, handlowców, a także posiada swoje systemy pozwalające świadczyć usługi dostarczania telewizji, internetu oraz telefonu.
Integracja wszystkich procesów możliwych do zarządzania poprzez technologie informatyczne to nadrzędny cel usługi iPOT24. W praktyce jedna platforma zastępuje kilka systemów i spaja je w jedno rozbudowane narzędzie. iPOT24 pozwala na zarządzanie relacjami z klientem, kontrolę finansów, monitoring oraz windykację płatności, jak również administrowanie zespołem serwisowym i sprzedażowym.
System iPOT24 od samego początku zorientowany jest na potrzeby i oczekiwania klientów. Uwzględniając wskazówki użytkowników oraz ekspertów z branży telekomunikacyjnej usługa jest stale rozbudowywana. W ciągu ostatnich 6 miesięcy iPOT24 stał się kompleksowym narzędziem odpowiadającym na realne potrzeby ISP, a jego dotychczasowi użytkownicy już mogą pochwalić się znaczącą poprawą wyników kluczowych kryteriów efektywności przedsiębiorstwa.
Wdrożenie iPOT24 do swojego przedsiębiorstwa oznacza wprowadzenie automatyzacji do codziennie wykonywanych procesów. Skończy się kilkukrotne wpisywanie tych samych danych do różnych systemów, a zacznie uzupełnianie informacji w jednym miejscu. Każde przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które wdroży iPOT24 otrzyma nowe, spójne multi-rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie wszystkimi usługami telekomunikacyjnymi, tj. Internetem, Telefonią oraz Telewizją, a także prowadzenie kompleksowej obsługi klienta i komunikacji z nim, oparte na jednej platformie. Przedsiębiorstwo ISP opłacając iPOT24 dostaje od nas działające narzędzie o określonych funkcjonalnościach bez konieczności zagłębiania się w infrastrukturę informatyczną czy zaplecze techniczne. Wdrożenie iPOT24 nie jest długotrwałe i nie wymaga dużych inwestycji. iPOT24 przyjął również cykliczne opłaty za dostęp do systemu, dzięki czemu klient nie ponosi kosztownego, jednorazowego wydatku w momencie zakupu, tylko płaci miesięczny abonament, który staje się wydatkiem stałym i regularnym. W iPOT24 przedsiębiorstwo przez cały okres współpracy ma zapewniony dostęp do wsparcia technicznego i miejsca w naszej chmurze obliczeniowej.
Nasza platforma uwalnia pracowników od problemów wynikających z niewiedzy lub skomplikowania pewnych zadań. Usługa umożliwia konsolidację procedur i standardów w jednym zintegrowanym układzie scalonym, tak aby pracownik wiedział dokładnie jak zrealizować powierzone mu czynności. Oczywiście użytkownik sam określa rangę i priorytet zadań. Nic nie dzieje się przypadkowo. Jeśli dana czynność wymaga współpracy, np. między działami w firmie, platforma poinformuje decydentów oraz podsunie im konkretne zadania do wykonania. System pamięta o wszystkim. Eliminuje błędy i potknięcia. Pracownicy już nie zapominają o procedurach i nie dokonują typowych pomyłek. Tak właśnie wygląda innowacyjne zarządzanie w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. Dążąc do doskonałości, platforma iPOT24 zostaje rozbudowywana o nowe funkcjonalności nigdzie indziej niedostępne, skutkujące odciążeniem obowiązków i ułatwieniem codziennej pracy jak np. Moduł Zgłoszeń, który zawiera metodologię systemów ticketowych, ponadto Service Level Agreement (SLA) czyli system, który czuwa nad terminowym wykonaniem zadań w oparciu o wcześniej wyznaczone standardy i procedury, w udoskonalonym Module Elektronicznego Obiegu Dokumentów dostępne jest wersjonowanie dokumentów, wgląd w historię ich obiegu oraz możliwość sprawdzenia ich fizycznej lokalizacji. Eliminuje to trudności związane z przechowywaniem dokumentów, poszukiwaniem informacji, jak również tworzeniem konkretnych powiązań między nimi oraz skraca czas i ogranicza koszty wysyłki. Wartym podkreślenia są także funkcje ułatwiające korespondencję z klientem, jak i wewnątrz samego przedsiębiorstwa. Nasi klienci nie tylko zwiększyli efektywność pracy, ale przede wszystkim zapewnili swoim przedsiębiorstwom pełną kontrolę nad przesyłem danych. Platforma jest niesamowicie użyteczna. Czytelny wygląd i szybki dostęp do informacji sprawia, że iPOT24 jest intuicyjny i bardzo ergonomiczny, co z kolei poprawia wydajność pracy. iPOT24 posiada swoją bramkę SMS, Mail oraz Voice, dzięki czemu wysyłamy seryjne wiadomości, listy czy faktury do klientów końcowych. Użytkownik może spersonalizować swój numer, aby klient końcowy otrzymywał wiadomości z numeru przypisanego do przedsiębiorstwa. Niewątpliwie dodatkową cechą jest aplikacja mobilna, która ułatwia pracę serwisantom w terenie. Ważnym aspektem dla firm jest sposób przesyłania danych. iPOT24 charakteryzuje się indywidualnym kanałem szyfrowania między systemem a firmą ISP. Dzięki temu przesyłane dane są bardziej bezpieczne. Dodatkowo wykorzystanie technik powiadomień w telefonach zapewniają poinformowanie wyznaczonych pracowników w przypadku wystąpienia zdarzeń w systemie.
iPOT24 wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki, a sposób jego dystrybucji i działania funkcjonalności jest przystępny dla środowiska. Nie stanowi negatywnego wpływu na degradację lub pogorszenie się stanu środowiska naturalnego, ponieważ obejmuje głównie działania związane z programowaniem i przygotowaniem aplikacji elektronicznych - a te działania nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. Z systemu korzysta się przy wykorzystaniu sieci internetowej, co prowadzi do oszczędności energii elektrycznej. Ważnym elementem systemu jest agregowanie informacji oraz dokumentów w wersji elektronicznej co w bezpośredni sposób wpływa na oszczędności w wydatkach na tradycyjne nośniki danych jak kartki papieru, ksero, drukarki.
iPOT24 dostępny jest zdalnie, co eliminuje konieczność korzystania z niego z określonego miejsca.
System, dzięki swojej strukturze i wysokiemu poziomowi skomplikowania przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie skali zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W niedalekiej przyszłości iPOT24 stanie się platformą, która sama zaprogramuje wskazane urządzenie bez konieczności manualnej konfiguracji przez serwisanta. W dwóch słowach – pełna automatyzacja. System iPOT24 zsynchronizowany jest z kontem Google użytkownika, dzięki czemu połączony jest z osobistym kalendarzem oraz zapisanymi kontaktami w telefonach pracowników.
iPOT24 nie wymaga posiadania środowiska IT w postaci serwerów, co minimalizuje koszty utrzymania oprogramowania do zarządzania procesami oraz usługami w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. System jest w 100% konfiguralny i za każdym razem dopasowuje się do nowej firmy.

Inwestorzy

Nie szukamy inwestorów