KanBo to system usprawniający pracę i zwinne zarządzanie informacją!

Pracując z KanBo wszelkie informacje w organizacji; zespół, procesy, zadania, komunikacja i dane gromadzone są na dedykowanych tablicach tworzonych w zależności od potrzeb.

KanBo to system wspierający procesy decyzyjne w organizacji. Informacje i dane w postaci zebranych dokumentów, notatek i prowadzonej komunikacji przez członków zespołu, gromadzone są na dedykowanych tablicach. Aplikacja została zbudowana w oparciu o platformę SharePoint oraz chmurę Azure. Cyfrowa wersja tablic KanBo to także model wizualizacji pracy prowadzonej w czasie rzeczywistym.

Dla organizacji posiadających własną infrastrukturę IT, dostarczamy rozwiązanie instalowane w modelu "on-premise".

Podstawą systemu są Tablice, gdzie odbywa się i jest wizualizowana praca. Do Tablic dodawani są poszczególni pracownicy zaangażowani w wykonanie określonych na niej zadań. Praca na Tablicy zostaje podzielone na etapy (listy), które przedstawiają kolejne kroki jakie należy wykonać aby ukończyć zadanie. Zadania prezentowane są w formie Kart, które są jednocześnie nośnikiem informacji niezbędnych do wykonania zadania. Karty zawierają m.in.: opis zadania, osobę odpowiedzialną, współpracowników, termin wykonania, listy pomocnicze. Do Karty można dodawać dokumenty automatycznie wersjonowane, własne notatki, oraz etykiety/tagi. Komunikacja w projekcie odbywa się zawsze w kontekście zadania/karty i zawiera elementy znane z systemów social communication, takie jak: Mention, Follow.

Aby przyspieszyć proces przekazywania informacji zwrotnej, wprowadziliśmy funkcję „Wyświetlane przez:”. Dzięki temu nadawca błyskawicznie otrzymuje informację kto? i kiedy? zapoznał się z informacjami dodanymi do Karty.
Postęp prac na poszczególnych Tablicach jest wizualizowany poprzez przesuwanie Kart pomiędzy Listami/Etapami (Kanban). Managerowie oraz pracownicy mają zawsze dostęp do aktualnego statusu projektu. Praca odbywa się w czasie rzeczywistym i opiera się na czynnościach związanych z wykonaniem zadania.

KanBo jest doskonałym uzupełnieniem informacji w procesach decyzyjnych dla działów HR oraz kadry kierowniczej.

Istnieje możliwość budowania dynamicznych raportów prezentujących zagregowane dane z wielu projektów.
Tablice KanBo, stanowią idealną bazę dla tworzenia zautomatyzowanych procesów opartych o faktycznie wykonywaną pracę.
API KanBo umożliwia współpracę z innymi systemami takimi jak SAP, CRM, czy BPS Webcon.

Zespół

Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Nikt jeszcze nie zadał pytania

Zadaj pytanie za pomocą formularza powyżej