Łączymy wiedzę naukową i nowoczesne technologie mobilne w służbie zdrowiu i poprawie jakości życia

Lifesfit to kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie budowania zdrowych nawyków życiowych i wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych (NCDs). Lifesfit to kompleksowa platforma, która umożliwia monitorowanie kluczowych obszarów życia użytkownika: aktywności fizycznej, odżywiania i emocji, w celu budowania i zarządzania zdrowym stylem życia. Dzięki narzędziom oferowanym przez Lifesfit użytkownicy zyskują nie tylko możliwość lepszego poznania siebie, ale także możliwość łatwego zaplanowania oraz wdrożenia rozwiązań poprawiających ich zdrowie, samopoczucie i jakość życia.

Lifesfit to platforma webowa z aplikacją mobilną (Android, iOS), która jest GPSem prowadzącym do zdrowego stylu życia i zbudowania zdrowych nawyków. Lifesfit jest jedynym na rynku narzędziem, które łączy w sobie wszystkie elementy składające się na zdrowy styl życia: bilansowanie diety, dobór i monitorowanie poziomu aktywności fizycznej oraz ocenę stanu emocjonalnego.

Lifesfit jest kompleksowym, wielowymiarowym narzędziem, a jego wyjątkowość przejawia się w kilku podstawowych cechach:

- Obiektywnej ocenie stanu zdrowia i odpowiednim doborze wskazówek/wytycznych – „obiektywna” to słowo klucz. W rozmowach z trenerami, dietetykami, a także z wielu raportów i badań naukowych przebija jedna podstawowa informacja: ludzie nie potrafią obiektywnie ocenić swojej sytuacji (przykładowo, w wywiadach żywieniowych prowadzonych przez dietetyków ludzie zawsze zawyżają poziom swojego dziennego wysiłku fizycznego, a zaniżają ilość spożywanego jedzenia). Dlatego tak istotne jest stworzenie mechanizmów obiektywnego pomiaru tych wskaźników i to właśnie daje Lifesfit. Obiektywna ocena obecnego stanu zdrowia użytkownika to podstawa wyzwań i celów, które powinien sobie postawić. Na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika w kwestionariuszach oraz pomiaru jego aktywności w ciągu dnia przez krokomierz w telefonie (lub bardziej zaawansowane narzędzia, jak Fitbit), Lifesfit zasugeruje użytkownikowi takie zmiany, które pozwolą mu osiągnąć indywidualny, wybrany przez siebie cel bez wywracania życia do góry nogami.

- Budowaniu i umacnianiu zdrowych nawyków – „zdrowie” to kolejne słowo klucz. Na rynku obecne są już usługi pełniące rolę "kalkulatorów" służących wyliczaniu i poprawie swoich parametrów. Żadne z nich nie wskazują jednak faktycznego wpływu wyliczanych przez siebie wartości na życie i zdrowie użytkownika. Są więc bardzo powierzchowne. Lifesfit to nie tylko doraźna pomoc, czy gra, w której musimy zrobić wszystko, żeby wyśrubować swoje statystyki. Lifesfit to narzędzie, które pozwala wprowadzić nawyki sprzyjające zdrowiu na dobre, ponieważ pokazuje wymiar zdrowotny działań podejmowanych przez użytkowników (lub ich braku).

- Pomiarze potencjału emocji – to obszar bardzo wyjątkowy, ale z reguły pomijany. Ludzie zwykle nie zdają sobie sprawy jak bardzo aktywność fizyczna i dieta wpływają na nasze samopoczucie i odwrotnie. Opierając się na regularnej interakcji z użytkownikiem, Lifesfit mierzy jego stan emocjonalny (stres, złość, radość, itp.). Regularne pomiary pozwalają po pewnym czasie zauważyć korelacje między potencjałem emocjonalnym a pozostałymi obszarami zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, odżywianie), pozwalając na takie ich dopasowanie, aby ogólny poziom zadowolenia, radości i satysfakcji z życia był najwyższy, a poziom stresu - najniższy.

Lifesfit to wygodne narzędzie stworzone z myślą o osobach, które chcą przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem.

Zespół

Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Nikt jeszcze nie zadał pytania

Zadaj pytanie za pomocą formularza powyżej