querona

analityka

We leverage data for better decision making

Querona - samoobsługowa hurtownia danych, mająca zastosowanie zarówno w firmach średniej wielkości, jak i dużych korporacjach.
- Umożliwia szybkie podłączenie ok. 100 typów źródeł danych
- Konsoliduje dane w locie
- Zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym
Querona to:
- 75% krótszy czas wdrożenia
- 2x większa wydajność
- 10x szybsza migracja do środowiska Big Data
- Ułatwienie uzyskania zgodności z regulacją RODO
- Oszczędności, bo wg Gartnera " Do 2018 roku przedsiębiorstwa, które zastosują wirtualizację danych wydadzą 40% mniej na zbudowanie i zarządzanie procesami integracji przy łączeniu rozproszonych danych".

Zespół