sad-internetowy

prawo

windykacja, pozew o zapłatę, adwokat, radca prawny, dłużnik

Serwis do windykacji sądowej online
Informacje podstawowe:
1. Luty 2013 uruchomienie serwisu
2. Prowadzone 4978 sprawy
3. Ponad 6045 zarejestrowanych użytkowników serwisu
4. Jakie roszczenia? Wszystkie pozwy o zapłatę z udokumentowanymi roszczeniami: dostawa towarów i usług (najem, faktury z odroczonym terminem płatności, opłaty karne, czynsz, pożyczki, wady towarów, zaniżone wypłaty odszkodowań z zakładów ubezpieczeń, brak zwrotu zaliczek lub zadatków, obligacje, wynagrodzenia o pracę, zlecenia, o dzieło, weksle, roszczenia do członków zarządu z działania na szkodę spółki lub odpowiedzialność za niespłacone długi spółki art. 299ksh
5. komunikacja szyfrowana protokołem SSL. System oraz baza danych hostowana na serwerach firmy Amazon
6. współpraca z 21 kancelariami adwokackimi/radcowskimi w całej Polsce zapewniająca stawiennictwo na sprawach.
7. korzystanie z serwisu jest bezpłatne

Funkcjonalności serwisu Sąd Internetowy
1. przyjazny formularz pozwu z walidacją danych zgodnych z e-Sądem
2. automatyczne pobieranie aktualnych danych dłużnika z bazy GUS
3. wewnętrzna baza dłużników umożliwiająca szybkie wprowadzanie ich danych
4. system automatycznie oblicza wysokość opłaty sądowej i manipulacyjnej (e-card) w elektronicznym postępowaniu upominawczym w wysokości wartości przedmiotu sporu 1,25%.
5. możliwość załączania elektronicznych kopii dowodów -
6. automatyczne generowanie pełnomocnictw oraz umów o zastępstwo procesowe z prawnikiem prowadzącym sprawę
7. system automatycznego powiadamiania na e-mail o postępie sprawy dzięki integracji z sądowymi e-doręczeniami (podgląd treści wiadomości z e-sądu zanim oficjalnie pełnomocnik zostanie poinformowany o postanowieniu sądu w danej sprawie i zaczną biec terminy)
8. dostęp do historii sprawy ( informacji o poszczególnych czynnościach i decyzjach sądu) poprzez system zmiany statusów
9. bezpieczny wewnętrzny komunikator do przesyłania wiadomości i plików dotyczących prowadzenia sprawy
10. możliwość łatwego zarządzania wieloma sprawami przeciwko wielu podmiotom
11.podgląd obecnego etapu postępowania po zalogowaniu się do systemu
12. wewnętrzna wyszukiwarka spraw wyszukująca po numerach jak i wszystkich treściach zawartych na stronie pozwu
13 baza 1350 komorników z ich geolokalizacją umożliwiającą złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika najbliżej siedziby dłużnika
14. wewnętrzna lista sprawdzonych komorników pozwalająca kierować sprawy do rzetelnych komorników
15. możliwość natychmiastowego kierowania wniosku egzekucyjnego online do komornika po otrzymaniu informacji o nadaniu klauzuli wykonalności przez e-sąd
16. bezpośredni kontakt przez telefon, mail, komunikator z adwokatem/radca prawnym prowadzącym sprawę
informacja w systemie o kwocie należności odzyskanych od dłużnika i pozostających do ściągnięcia
17. funkcjonalność składania wniosków egzekucyjnych do komornika online na podstawie własnych tytułów egzekucyjnych (wyroki, ugody sadowe z klauzulą wykonalności, akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji i zobowiązał do zapłaty określonej kwoty. Sprawę w imieniu klienta prowadzi adwokat/radca prawny. Śledzenie sprawy online wniosekegzekucyjny.pl .

Co oferujemy:
1. Prowadzenie przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych dowolnej liczby spraw przeciwko wielu dłużnikom.
2. Pozew edytuje i sprawę prowadzi konkretny adwokat/radca prawy posiadający ubezpieczenie OC
3. Wewnętrzne forum do wymiany informacji dzięki któremu prawnicy wymieniają się wiedzą o zmianach w orzekaniu/problemach czy o koniecznych elementach pozwu z uwagi na charakter roszczenia (informacja o obowiązku opisania rodzaju odsetek w uzasadnieniu po 01.01.2016r.
4. Koszty zastępstwa procesowego ponosi dłużnik. Wynagrodzenie adwokata/radcy prowadzącego sprawę doliczane jest pozwu i obciąża wyłącznie dłużnika.

Zespół