Innowacyjne systemy sterowania i stabilizacji lotu dla bezzałogowych statków powietrznych

KRÓTKI OPIS
Spółka Sky Tronic jako pierwsza na świecie chce wdrożyć inteligentne systemy sterowania i stabilizacji lotu dla bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oparte na sztucznej inteligencji – regułach logiki rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller), działające podobnie jak człowiek (ludzki mózg). W przyszłości opracowana technologia może całkowicie zastąpić tradycyjne regulatory PID, poprawiając znacznie stabilność, manewrowość, płynność, precyzję sterowania oraz bezpieczeństwo lotów w trudnym terenie i niekorzystnych warunkach pogodowych (np. podmuchy wiatru, podczepianie i opuszczanie ładunków). Według twórców technologii, naukowców z Politechniki Wrocławskiej i założycieli spółki Sky Tronic, istnieje ogromny potencjał zastosowań nowej technologii sterowania i nawigacji w lotnictwie cywilnym i wojskowym, dla różnych typów bezzałogowych statków powietrznych, a w szczególności dla bezzałogowych statków powietrznych dla służb bezpieczeństwa i ratownictwa oraz do inspekcji termowizyjnych obiektów inżynieryjnych.

DŁUGI OPIS
Sky Tronic to młoda innowacyjna spółka technologiczna typu „spin-off” z branży bezzałogowego lotnictwa, zawiązana przez naukowców i absolwentów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii - spółki celowej Politechniki Wrocławskiej komercjalizującej innowacyjne rozwiązania powstałe na uczelni. Sky Tronic specjalizuje się w tworzeniu nowych rozwiązań i technologii w zakresie sterowania i stabilizacji lotu do zastosowań w bezzałogowym lotnictwie cywilnym i wojskowym. Podstawą działalności Spółki jest innowacyjna technologia dotycząca systemów sterowania lotu bezzałogowymi statkami powietrznymi oparta na inteligentnych systemach stabilizacji lotu zastrzeżona licencją przez Politechnikę Wrocławską.

1. Twórcy
Twórcami innowacyjnej technologii sterowania lotem z wykorzystaniem logiki rozmytej, są dwaj naukowcy Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Bogusław Szlachetko oraz dr inż. Michał Lower.

2. Rozwiązanie
Opracowana technologia sterowania lotem rozwiązuje istotny problem związany z precyzyjnym sterowaniem i stabilizacją lotu UAV podczas wykonywania wielu skomplikowanych misji operacyjnych w trudnych i zmiennych warunkach. Nowy system/układ stabilizacji lotu charakteryzuje unikalnymi cechami, n.in. wysoką uniwersalnością w zakresie dostosowywania się systemu sterującego do warunków własnych drona, co pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów lotu, większą skuteczność kontroli lotu, sterowność obiektu, stabilizację lotu i różnorodność zastosowania.
Nowe rozwiązanie może mieć znaczenie przełomowe w sterowaniu, nawigacji i dostosowaniu do różnych obiektów latających, takich jak bezzałogowych śmigłowców i innych wielowirnikowych UAV, ponieważ posiada dużo większe możliwości pod względem wyższej precyzji sterowania, bezpieczeństwa lotu, manewrowości UAV oraz odporności na zmiany parametrów UAV lub otoczenia (np. zmiana masy, podczepienie ładunku, podmuchy wiatru).
Opracowane rozwiązanie nie ma bezpośredniej konkurencji na światowym rynku UAV

3. Target
- Nasze innowacyjne bezzałogowe statki powietrzne (Rescue Drones) sterowane przy pomocy nowatorskiej technologii sterowania, kierujemy do służb i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratowanie ludzkiego życia, m.in.: policji, straży pożarnej, służb ratownictwa górskiego, służb zarządzania kryzysowego, straży granicznej, służby leśnej oraz szeregu specjalistycznych przedsiębiorstw np. w zakresie inspekcji kolejek górskich, tras narciarskich, szlaków turystycznych, sieci energetycznych.
Możliwości zastosowań bezzałogowych statków wyposażonych w naszą innowacyjną technologię sterowania lotem UAV są nieograniczone, mogą być używane wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość sterowania lotem UAV oraz precyzyjne wykonywanie specjalistycznych misji operacyjnych bez względu na warunki terenowe i atmosferyczne np. w warunkach górskich.
- Bezzałogowe statki powietrzne do inspekcji termowizyjnych tzw. ThermoCoptery będą świadczyć usługi w zakresie wykonywania specjalistycznych pomiarów termowizyjnych z powietrza, audytów termowizyjnych wysokich obiektów budowlanych oraz technicznych inspekcji termowizyjnych elementów infrastruktury krytycznej, np. sieci energetycznych, ciepłowniczych, trakcji kolejowych, rurociągów, mostów kolejowych i drogowych. System ma zautomatyzować i ułatwić kontrolę techniczną, wychwycić wszelkie wady konstrukcyjne oraz pęknięcia wynikające z eksploatacji obiektów.
- Potencjał globalnego rynku UAV szacowany jest ok. 130 mld $, tempo wzrostu ok. 20% rocznie,
- Rynek UAV w Polsce wart jest ok. 201 mln zł, tempo wzrostu ok. 150% rocznie.


4. Etapy komercjalizacji
Cały proces komercjalizacji i wdrożenia naszej technologii do przemysłu przewidziany jest na ok. 3 lata, powinien kosztować ok. 15 mln zł.
- W I etapie komercjalizacji skupiamy się na opracowaniu i wdrożeniu regulatorów rozmytych do systemu kontroli i sterowania dronów służących do wykonywania profesjonalnych pomiarów termowizyjnych. Drony do inspekcji termowizyjnych wyposażone będą w autorski układ pomiarowy wykorzystujący technologie promieniowania widzialnego i podczerwonego (VIS i IR) oraz system do analizy i interpretacji termogramów oraz generowania raportów z lotniczych inspekcji UAV. Za około 4-6 miesięcy pokażemy pierwsze prototypy tzw. ThermoCopterów FLC. Po tym czasie w przeciągu jednego roku, planujemy rozpoczęcie ich produkcji w skali przemysłowej, uzyskanie pozwoleń urzędu lotnictwa cywilnego na wprowadzenie tych urządzeń głównie na rynek w Polsce, a następnie na pozostałe rynki świata (Europa, USA).
W tym celu planujemy przeprowadzić I rundę finansowania, z której chcemy pozyskać środki w kwocie 1,5-2 mln zł (od Anioła Biznesu lub funduszu Venture Capital). Pozyskane fundusze przeznaczymy na dokończenie badań B+R oraz opracowanie finalnej wersji, produkcję, sprzedaż, marketing i wdrożenie specjalistycznego drona dla potrzeb przeprowadzania inspekcji termowizyjnych obiektów inżynieryjnych oraz infrastruktury krytycznej.
- W II etapie komercjalizacji planujemy opracowanie i wdrożenie do produkcji bezzałogowych śmigłowców ratowniczych (tzw. Rescue Drones FLC). Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu projektu, czyli po ok. 3 latach realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach europejskich programów badawczych (INNOSBZ lub „Szybka Ścieżka”). Wstępne analizy przeprowadzone przez Sky Tronic oraz GOPR ( którym spółka podpisała list intencyjny) wskazują, że system ten może być wykorzystywany, m.in. do usprawnienia i koordynacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych w górach, zasypanych przez lawiny śnieżne i potrzebujących pomocy bez konieczności wysyłania drogich śmigłowców. Po realizacji projektu zamierzamy je wprowadzić najpierw na rynek w Polsce, a po roku 2021 na rynki Unii Europejskiej m.in. do krajów alpejskich oraz na rynek Ameryki Północnej (USA).
- W III etapie komercjalizacji (na przełomie 2019/2020r.) chcemy pozyskać środki w kwocie 3 mln PLN (od inwestorów giełdowych oraz zadebiutować na giełdzie na rynku NewConnect) z przeznaczeniem na realizację dronów dla celów wojskowych oraz na ekspansję bezzałogowych śmigłowców ratowniczych na rynki międzynarodowe (UE oraz USA).

Zespół

Inwestorzy

1 000 000 - 2 000 000 zł
Seed
Amber Sieć Aniołów Biznesu
Business Angel Seedfund
European Venture Investment Group (EVIG)
INFINI
Tar Heel Capital
Venture Inc
Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu
WSI Capital
Venture Capital Poland
Satus Venture
Regionalna Sieć Inwestorów i Inwestycji Kapitałowych
Protos Venture Capital
Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I)
PolBAN – Business Angels Club
Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Platinum Seed
new-poland-ventures-sp-z-o-o
MCI Capital
Lewiatan Business Angels
KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.
IQ Partners
Innova Capital
Impera Seed Fund
Helix Venture FIZ
Hedgehog Fund
HardGamma
Gildia Aniołów Biznesu
experior-venture-fund
European Venture Investment Group
CobinAngels
Arx Equity Partners
Arkley – Akcelerator VC
Abris Capital Partners

Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Nikt jeszcze nie zadał pytania

Zadaj pytanie za pomocą formularza powyżej