Smart Nanotechnologies

cleantech

Create an innovative future with us

Spółka Smart Nanotechnologies, należy do Grupy Kapitałowej Alwernia Invest działającej na rynku polskim i zagranicznym. Wiodącą dziedziną działalności SNT są prace badawcze oraz produkcja wyrobów chemicznych o specjalistycznym przeznaczeniu i unikatowych właściwościach. Inspiruje nas nanotechnologia, która poprzez wytwarzanie określonych struktur w wielkości nanometrycznej, stanowi ogromny potencjał dla wielu gałęzi przemysłu.

Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań, pozwalających na wykorzystanie nanoczątek srebra i miedzi w wielu sektorach przemysłu. Nasze produkty tworzone są przez wykwalifikowanych specjalistów pracujących na własnych technologiach. Kluczowym wyzwaniem, któremu Spółka chce sprostać wykorzystując opracowane produkty to walka z opornością patogenów. Nadużywanie antybiotyków w leczeniu oraz stosowanie ich w dodatkach paszowych, powoduje znaczne zwiększenie ich stężenia w środowisku, w efekcie czego dynamizują one rozwój bakterii oraz stymulują wymianę materiału genetycznego budując tym samym ich odporność. Nasze wyroby z linii SILVECO stosowane w przemyśle zwierzęcym, zawierające nanokompleksy srebra przyczyniają się do blokady wielu funkcji życiowych drobnoustrojów doprowadzając do ich obumierania. W przeciwieństwie do antybiotyków, nanocząstki srebra są bezpieczne, nietoksyczne gdyż nie kumuluje się w organizmie. Niszczą one patogeny i ich nowe mutacje, czego antybiotyki nie potrafią.
Dysponując wysokiej klasy zaawansowanym sprzętem technicznym m.in. reaktorem plazmowym, elektrolizerem czy mikroskopem skaningowym mamy możliwość opracowywania nowatorskich technologii procesowych i produktowych. Dodatkowo dla firm zewnętrznych, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, świadczymy usługi w zakresie opracowywania metodologii realizacji prac badawczych oraz doradztwa technicznego, umożliwiającego optymalny dobór zarówno technologii wytwarzania produktów jak i ich parametrów fizykochemicznych.
W obliczu problemów, z jakimi mierzy się polska gospodarka: drożejące surowce, ekspansja zagraniczna, zbyt duże zużycie energii czy regulacje unijne, SNT swoimi działaniami wychodzi im naprzeciw. Odpowiadając na rosnące potrzeby społeczeństwa w sposób zrównoważony dążymy do zaspokojenia potrzeb konsumentów tak, aby nie umniejszać szans na to przyszłym pokoleniom.
Chcąc zmaksymalizować możliwości prowadzenia zaawansowanych prac badawczo - rozwojowych, w 2015 r. staliśmy się pełnoprawnymi członkami Śląskiego Klastra Nano, który zrzesza działania prywatnych przedsiębiorców, instytucji naukowych a także organizacji administracyjnych, podążających w jednym kierunku określonym mianem rozwój.

Zespół

Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Nikt jeszcze nie zadał pytania

Zadaj pytanie za pomocą formularza powyżej