solace

dom / meble

Mieszkalnictwo dostępne dla każdego

SOLACE to firma, która ma na celu zmianę rynku mieszkaniowego poprzez zastosowanie najnowszych technologi do zracjonalizowania zamieszkania.
Nasz pierwszy produkt to dom SOLACE. Jest to całoroczny i wytrzymały dom, który generuje więcej energii niż zużywa, jest zrównoważony środowiskowo a jego wszystkie elementy są dostarczane do właściciela w jednym kontenerze.

Według "State of Housing in the EU 2015" nie ma wystarczającej liczby tanich mieszkań dostępnych w krajach europejskich, w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Ponadto, zgodnie z badaniami Matthew Rognlie (MIT), mieszkalnictwo jest jednym z głównych źródeł nierówności społecznych na świecie. Ponad 15% Europejczyków wydaje ponad 40% swoich przychodów na koszty związane z zamieszkaniem (Housing overburdain), przez co nie mają szans na ucieczkę z pułapki ubóstwa (poverty trap). Istnieje paląca potrzeba, aby utworzyć nowe innowacyjne podejście, które zmieni sposób finansowania żyć tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na godne warunki.
To podejście nazywamy SOLACE.

Celem naszej firmy jest dostarczanie pierwszego własnego domu, który pozwoli Europejczykom uciec z pułapki ubóstwa. SOLACE jest to system dostarczania podstawowego i zrównoważonego budownictwa, które generuje przychody dla właścicieli i stymuluje lokalną gospodarkę w biednych regionach europejskich. Potrzeby energetyczne są zaspokajane przez energię ze źródeł odnawialnych wytworzonej przez panele fotovoltaiczne, podczas gdy nadwyżka energii będzie sprzedawana do sieci generując dochód dla właścicieli. Wszystkie elementy budynku są transportowane w jednym kontenerze do ostatecznej lokalizacji, gwarantując maksymalną prostotę oraz efektywność z punktu widzenia energetycznego. Prefabrykowany dom może być zmontowany własnoręcznie w ciągu 72 godzin. To Europejski najtańszy dom wysokiej jakości, bezemisyjny, neutralny węglowo, plus energetyczny i samowystarczalny będąc w 80% gotowy do recyklingu.
Cena SOLACE to 100.000 zł,

Wierzymy, że dzięki tym cechom możemy skutecznie zmienić życie potrzebujących Europejczyków uwalniając potencjał SOLACE w regionach gdzie nie ma inwestycji komercyjnych. Liderem projektu jest Piotr Pokorski, który opracował i zbudował pierwszy "modułowy dom" w roku 2013. Zdobył prawa do wzoru przemysłowego modułowego domu stają się prawnym właścicielem tej koncepcji. Ambicją SOLACE jest zmiana paradygmatu domu jako kosztu z domu jako inwestycji poprzez stworzenie spółki technologicznej, która koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do sektora mieszkaniowego.

Zaprojektowaliśmy dom przemyślany do najmniejszego szczegółu. Dom który umożliwia ludziom żyć w sposób zrównoważony i godny sposób.

Zespół