Bringing online & offline together

Synerise to platforma klasy Revenue Performance Management, która zwiększa efektywność działań marketingowych poprzez personalizowaną komunikację z klientami, realizację kampanii we wszystkich kanałach (online i offline), automatyzację marketingu oraz tworzenie i rozwój programów lojalnościowych.

Synerise to platforma omnichannel, która zwiększa efektywność działań marketingowych. System zbiera i analizuje dane zarówno online (kampanie email, push, sms) jak i offline (wifi, sklepy stacjonarne). Dzięki swojej kompleksowości dostarczone przez nią dane pokazują aktualną sytuację firmy, a w szczególności marketingu i sprzedaży. Są również pomocne przy tworzeniu jeszcze bardziej efektywnych kampanii i komunikacji, która dociera do klienta w ramach wielu różnych punktów styku - za pomocą personalizowanych kampanii, a także rozbudowanych scenariuszy automatyzacji.

Synerise składa się z kilku modułów:
CRM – do zarządzania bazą danych klientów,
TASK – do koordynacji projektów i komunikacji w ramach grupy projektowej,
Campaign - do tworzenia i zarządzania kampaniami (Email, SMS, PUSH, Beacon),
Automation – to tworzenia scenariuszy automatyzacji,
Insights - do wglądu w statystyki marketingowe i sprzedażowe,
Analytics - do analizy danych pochodzących z wszystkich punktów styku z firmą - online i offline oraz dane z kampanii.

Zespół