Digital Treatment Planning in Medicine/Dentistry

Start-up UP-DFA to innowacyjne urządzenie do diagnostyki i planowania leczenia w tzw. Digital Dentistry Workflow. W chwili obecnej w stomatologii istnieje wiele narzędzi pozwalających na pracę w zakresie planowania uśmiechu metodą obróbki cyfrowej wspomaganej zdjęciami fotograficznymi czy z użyciem tomografii komputerowej np. typu CBCT określanej mianem Digital Smile Design.

Słabym punktem wszystkich metod jest konieczność użycia w/w tomografii komputerowej celem wypozycjonowania skanów zębów w trójwymiarowym modelu czaszki pacjenta. UP-DFA rozwiązuje ten problem (w tani i wygodny dla pacjenta i lekarza sposób). Pozwala na przeprowadzenie całego procesu planowania leczenia od początku w sposób cyfrowy z pominięciem klasycznych metod polegających na pobieraniu wycisków pacjenta i odlewaniu modeli gipsowych w laboratorium, które zostają następnie zeskanowane i spozycjonowane w przestrzeni z użyciem specjalnych pozycjonerów i zdjęć tomografii komputerowej. Dzięki UP-DFA cały proces polega na pomiarze kąta nachylenia płaszczyzny okluzyjnej zębów górnych w odniesieniu do czaszki pacjenta, skanowaniu zębów pacjenta a dane w sposób cyfrowy zostają przesłane do laboratorium bez udziału poczty.
Proces ten dotyczy nie tylko pojedynczych uzupełnień w odcinku przednim jak to ma miejsce w chwili obecnej ale stanowić może nieocenioną pomoc w planowaniu bardzo rozległych zabiegów z zakresu chirurgii ortognatycznej czy traumatologii gdzie lekarz chirurg może otrzymać szablony, które dokładnie będą odzwierciedlać położenie zębów szczęki górnej i pośrednio dolnej w przestrzeni 3D bez względu na ustawienie głowy pacjenta. Zatem przeprowadzenie zabiegów z wykorzystaniem w/w szablonów staje się bardzo precyzyjne i pomocne.

Co ważne w chwili obecnej technologia CAD/CAM to najbardziej wiodący i główny nurt współczesnej stomatologii dlatego urządzenie UPDFA w pierwszej kolejności powinno trafić na rynek amerykański i Europy Zachodniej ze względu na zawansowanie techniczne w/w rynków.


2. Harmonogram prac z podziałem na etapy po utworzeniu spółki celowej.


I etap od 01.07. 2017 do 31.12. 2017

- prace nadzorujące i prowadzące do wykonania pierwszych wstępnych 20 prototypów pod kątem przyszłej produkcji przemysłowej,
- zamówienie i zlecenie podwykonawcom odpowiednich zadań wyszczególnionych w harmonogramie,
- zamówienie sprzętu do testów klinicznych i wstępne prace kliniczne pozwalające na zharmonizowanie UPDFA z istniejącymi produktami klinicznymi na rynku stomatologii cyfrowej tj skanery stomatologiczne, oprogramowanie itp

II etap od 01.01. 2018 do 31.08. 2018

- prace kliniczne związane z wdrożeniem opracowanych wstępnych 20 prototypów w warunkach klinicznych,
- korekty technologiczne prototypów uwzględniające uwagi z przeprowadzonych badań i testów klinicznych
- udział w targach http://www.medmanufacturing-asia.com/ skupiających najważniejsze firmy z branży nowoczesnych technologii w medycynie,
- dopracowywanie oprogramowania i stosowania UPDFA w warunkach klinicznych,
- przedłużenie ochrony patentowej na kolejny rok dla wybranych rynków zbytu,
- poszukiwanie partnerów do dystrubucji UPDFA na w/w rynkach,
- rozpoczęcie procesu certyfikacji i homologacji UPDFA na w/w rynkach

III etap od 01.09. 2018 do 30.06. 2019

- prace kliniczne i testy oceniające i weryfikujące prototypy do produkcji przemysłowej,
- końcowe korekty technologiczne prototypów przygotowanych do produkcji przemysłowej
- zakończenie procesu certyfikacji i homologacji pozwalające na wprowadzenie do użytku codziennego UPDFA w praktyce klinicznej,
- dalsza ochrona patentowa dla wybranych rynków,
- zakończenie testowania oprogramowania pozwalajacego na szybkie powiązanie UPDFA z istniejącymi programami stomatologicznymi w technice CAD/CAM,
- wykonanie 100 urządzeń w technologii przemysłowej i dystrybucja do wybranych najważniejszych kontrahentów (dystrybutorów)
- udział w spotkaniach promujących nasze urządzenie oraz spotkania z potencjalnymi dystrybutorami,
- udział w targach IDS w Kolonii http://english.ids-cologne.de/ids/index-2.php skupiających najważniejsze firmy z branży nowowczesnych technologii w stomatologii


3. Harmonogram kosztów rozpisany na 2 lata od 01.07.2017 do 30.06.2019 - w załączniku

Uwaga: wszystkie podane ceny są cenami netto!

Ponadto zakładamy, że po 2 latach kiedy będzie wyprodukowanych 100 egzemplarzy UPDFA w wersji przemysłowej oraz zakończone procesy certyfikacji i homologacji związane z wprowadzeniem produktu na rynki należałoby usiąść ponownie do rozmów i zastanowić się nad dalszą strategią rozwoju i działania spółki. (Faza II)

Jeżeli w kolejnym, to jest 3 roku, uda się sprzedać od 500 egzemplarzy UPDFA w górę to spółka powinna nie tylko się samodzielnie utrzymać i przynieść dochód ale znacząco zwiększyć ROI dla dwóch pierwszych lat poniesionych nakładów finansowych przy założeniu, że koszt wyprodukowania w warunkach przemysłowych 1 egzemplarza wynosi 1000 PLN a koszt odsprzedaży do dystrybutora to 1000 EUR.

4. Potencjalne zagrożenia.

1. Bariery technologiczne - ryzyko to oceniamy na minimalne, urządzenie w części elektronicznej opiera się o standardowe komponenty dostępne na rynku. Wykonano szereg prototypów i dowiedziono poprawności założeń konstrukcyjnych w części mechanicznej, elektronicznej oraz oprogramowania.

2. Ograniczenia czasowe - założeniem jest wykonanie pierwszej serii we wrześniu 2017 roku oraz osiągnięcie pełnnej gotowości produkcyjnej przed kolejnymi targami IDS w marcu 2019 roku. Ryzyko niedotrzymania tych terminów w chwili obecnej oceniamy wysoko związane jest przede wszystkim z pozyskaniem finansowania na rozpoczęcie prac.

3. Ryzyko związane z zagrożeniem niepodpisania umów z dystrybutorami. Celem minimalizacji tego ryzyka podjęto rozmowy z dystrybutorami oraz z największą firmą edukacyjną w branży. Oczekujemy na list intencyjny w tej kwestii oraz posiadamy już list intencyjny innego amerykańskiego producenta.

4. Ryzyko finansowe - budżet projektu gwarantuje wyprodukowanie pierwszej serii urządzeń - 100 sztuk w warunkach przemysłowych. W tym etapie nie widzimy zagrożenia dla przekroczenia proponowanego przez nas budżetu.
W kolejnej fazie wyniki finansowe będą uzależnione od podpisania umów z dystrybutorami i realizacji zleceń na dostawy urządzeń.


5. Dalszy rozwój.

Mamy szereg pomysłów na wprowadzenie kolejnych innowacyjnych produktów na rynek stomatologiczny po zakończeniu prac nad pierwszym produktem UPDFA i z nim bepośrednio powiązanych, o których wspominaliśmy na ostatnim spotkaniu (m.in kamera do analizy funkcjonalnej ruchów żuchwy, dalszy zaawansowany rozwój oprogramowania, itp)


Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Nikt jeszcze nie zadał pytania

Zadaj pytanie za pomocą formularza powyżej

Podpisz deklarację

Dokument to praca początkujacych, jak i doświadczonych przedsiębiorców z branży nowych technologii, inwestorów, przedstawicieli parków technologicznych oraz animatorów lokalnych społeczności. Zjednoczonych, by mówić wspólnym głosem o potrzebach startupów.


Dziękujemy, Deklaracja została podpisana!
  • katarzyna pawlikowskawłaśnie dołączył
  • Irena Jroszukawitamy na pokładzie
  • Yurii Beliaievjest z nami
  • Yuri Beliaievdołączył do nas
  • Agata Semenowiczdziękujemy za podpisanie
  • Katarzyna Janickawłaśnie podpisał Manifest
  • Maciej Stępieńwłaśnie dołączył
  • Natalia Błaszczukwitamy na pokładzie

3774 osób podpisało deklarację

X

Możliwa jest późniejsza edycja

Tworząc konto w serwisie uzyskasz dostęp do panelu administracyjnego w którym możesz dodać swój profil do bazy Startup Poland!


Zgadzam się na wykorzystanie logotypu i podstawowych danych kontaktowych mojej firmy na stronie internetowej Startup Poland do celów statutowych fundacji.Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się
Nie masz konta? Zarejestruj się