Powrót

Startupowcy wybrali nową spółkę – ma być prosto i tanio


1 kwietnia 2016

Brak komentarzy

Zakończyły się dwutygodniowe konsultacje online Ministerstwa Rozwoju ze startupami. W głosowaniu największą popularność uzyskała prosta spółka akcyjna”. Według ankietowanych startupów wielkość kapitału założycielskiego powinna wynosić 1 złoty, internetowa rejestracja spółki powinna być możliwa również po angielsku, zinformatyzowany KRS mógłby działać jako one stop shop”, a Polska wprowadzić najlepszy w Europie program wiz dla przedsiębiorców.

Podczas e-głosowania nad nazwą nowej spółki zebraliśmy 527 głosów. 68% z nich wybrało nazwę prosta spółka akcyjna. Wśród pozostałych faworytów znalazły się: startupowa spółka akcyjna (10%), start (up) (8%), spółka akcyjna uproszczona (6%), prawa i sprawiedliwa spółka akcyjna (5%) oraz mała spółka akcyjna (4%).

W drugiej części konsultacji urzędnicy zadali osiem otwartych pytań chcąc skorzystać z praktycznego doświadczenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W obszarze wysokości kapitału założycielskiego startupy stanęły murem za postulatem żeby zmniejszyć go do 1 złotówki lub 1 grosza, czyli nadać mu wymiar symboliczny z możliwością zadeklarowania dowolnej kwoty. Tradycyjnie wysokość kapitału założycielskiego świadczy o potencjale spółki i motywacji wspólników.

Startupy postulowały wprowadzenie ulg podatkowych dla młodych firm przez pierwsze 2 lata działalności oraz dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy. „W przypadku startupów pierwsze przychody to zazwyczaj mikro transakcje, które powoli pozwalają na weryfikowanie modelu biznesowego. Zwolnienie z podatku oraz prowadzenia księgowości do określonej kwoty przychodów było by na pewno dużym ułatwieniem oraz zwiększyło by skalę nowych przedsięwzięć,” – komentowali uczestnicy dyskusji.

Ministerstwo pytało również o oczekiwane preferencje dla spółek w pierwszej fazie rozwoju. Wśród głównych argumentów podawano:

 • procedurę rejestracji spółki online w 5 minut
 • darmowe zwiększanie kapitału i członków zarządu
 • ulgi podatkowe dla inwestorów
 • zwolnienie z podatku PIT
 • obowiązek prowadzenia księgowości od określonej wysokości przychodów (np. 1mln EUR /rok)
 • ulgi podatkowe lub dofinansowanie tworzenia miejsc pracy
 • 2-letnia ulga od składek ZUS za pracowników uzależniona od wielkości przychodów (ZUS pokrywa Państwo jeżeli brak przychodów)
 • zwrot wydatków poniesionych za zgłoszenia patentowe
 • dofinansowanie kosztów uruchomienia i promocji eksportu
 • osobna forma zatrudnienia dla pracowników spółek w pierwszej fazie (np. do obrotu 100 tys zł lub do 10 pracowników)
 • kwota wolna od podatku dla firmy do 50 000 zł dochodu (wzorem UK); następnie podatek CIT 15% (od nadwyżki).
 • brak opłat za zmiany w KRS
 • dobrowolny ZUS lub zwolnienie z ZUS przez pierwsze 2 lata działalności
 • Zwolnienie z VAT do 300 000 PLN rocznie obrotu dofinansowanie tworzenia miejsc pracy

Zarzucono też nadmierną biurokrację KRS („Problemem nie są przepisy, a jakość pracy referendarzy w KRS i sposób obsługi klienta. Bo zakres informacji przedstawianych w KRS można nieco odchudzić, niemniej będą tego negatywne skutki w postaci mniejszej przejrzystości biznesu.”) i zachęcano do informatyzacji KRS. Przykładem potrzebnej zmiany jest stworzenie, dostępnej dla każdego przez Internet, strony zarejestrowanej spółki np. pod adresem www.krs.gov.pl/numer_krs_spółki , na której będą zawsze na bieżąco publikowane wszystkie dokumenty związane ze spółką, w tym przesyłane przez spółkę komunikaty do sądu, jej raporty itd.

Pojawiły się również argumenty, że opodatkowanie aportu jest realnym problemem w relacjach inwestor-pomysłodawca: „Największym problemem są powstające zobowiązania podatkowe, gdy jedna strona wnosi własność intelektualną aportem, a druga gotówkę. Na etapie tworzenia jest to omijane przez tworzenie odrębnej spółki strony wnoszącej własność intelektualną. I ta spółka jest wnoszona aportem. Większy problemem pojawia się gdy inwestor chce spółkę doinwestować.”

Z kolei wśród elementów decydujących o rejestracji spółki w Polsce, a nie przeniesieniu jej za granicę, najczęściej wymieniano rejestrację spółki online po angielsku (w tym nadanie numerów NIP, REGON i KRS najpóźniej z chwilą potwierdzenia tożsamości w Urzędzie), niskie koszty prowadzenia spółki, mniejsze składki ZUS dla pracowników oraz ulgi podatkowe dla inwestorów.

Zdecydowany sprzeciw wzbudziła propozycja dostosowania przepisów do etapów rozwoju startupu. Trudno stworzyć uniwersalną ścieżkę rozwoju dopasowaną do wszystkich, dlatego nacisk powinien być położony na pierwsze 2 lata działalności spółki. Zwrócono uwagę na to, że po upływie tego okresu instytucje wspierające otoczenie gospodarcze powinny skupić się na: „promocji i wsparciu konkretnych działań dopasowanych do potrzeb danej spółki. Najważniejszy jest pierwszy etap rozwoju i zachęcenie do tworzenia innowacyjnych spółek (wsparcie kreatywności).”

Sugerowano dodatkowo umiędzynarodowienie sceny startupowej w Polsce poprzez wprowadzenie najszybszej i najbardziej przyjaznej polityki wizowej dla przedsiębiorców w Europie oraz uproszczenie procedur na rzecz stworzenie lepszego klimatu do prowadzenia działań biznesowych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników z poza strefy Schengen, którzy obecnie pracują w Polsce. Ponadto zachęcano do porównania procedur tworzenia firm pod kątem oszczędności czasu i pieniędzy przedsiębiorców, obowiązujących w Estonii, Singapurze i Wielkiej Brytanii.

Tło polityczne

W ramach prac nad Planem na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem stworzenia ułatwień prawnych dla poprawy funkcjonowania innowacyjnych przedsięwzięć, w tym zwłaszcza startupów. Istotnym elementem tego projektu – realizowanego we współpracy z Fundacją Startup Poland – było zdiagnozowanie najważniejszych problemów i potrzeb związanych z tego rodzaju przedsięwzięciami. Dzięki konsultacjom przedsiębiorcy mogli, na na bazie swoich doświadczeń, opisać propozycje dotyczące ułatwień formalno-prawnych oraz biznesowych aspektów funkcjonowania startupów. Opinie były zbierane na portalu http://startuppoland.sugester.pl/ od 17 do 31 marca br.

Następnym krokiem po podsumowaniu wyników głosowania nad nazwą nowej spółki i po analizie obszarów formalno-prawnych, w ramach których startupy dostrzegają najwięcej problemów i potrzeb zmian, będzie przekazanie przez Fundację Startup Poland tych informacji do gabinetu Ministra Mariusza Haładyja odpowiedzialnego w Ministerstwie Rozwoju za tę inicjatywę. Będziemy trzymać rękę na pulsie w temacie tworzenia Konstytucji dla Biznesu i jesteśmy otwarci na koordynowanie kolejnych konsultacji nad poprawą gospodarki cyfrowej w Polsce.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej