Powrót

Świat nie będzie czekał na Polskę!


22 lipca 2015

Brak komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że polscy inwestorzy będą przenosić się do Luksemburga bo Ministerstwo Finansów wciąż blokuje proinnowacyjne rozwiązania. “Nie ma stanowiska – nie ma stanowiska rządu” – jak litanię powtarzał na wczorajszym posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy dotyczącej wspierania innowacyjności wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ten brak stanowiska uderza nie tylko w inwestorów – ale również w startupy!

neneman
Źródło: MF: Jarosław Neneman Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

Wnioskodawca wraz z przewodniczącym podkomisji mieli bardzo trudne zadanie podczas posiedzenia –ciężko prowadzić rzeczową dyskusję ć z przedstawicielem rządu mówiącym o rozbieżnościach w stanowiskach, każąc jednocześnie czekać na stanowisko rządu.

W czasie posiedzenia udało nam się tylko jeszcze raz usłyszeć, że o innowacyjności gospodarki nie decydują ulgi podatkowe. Czy jednak nie warto byłoby się zastanowić nad tym po co państwa stosują ulgi podatkowe? Przede wszystkim po to aby zachęcać obywateli do konkretnych działań. To już dawno zrozumiała chociażby Wielka Brytania wprowadzając mechanizmy typu Enterprise Investment Scheme obejmujące ulgą podatkową udziały w małych firmach tworzących projekty wysokiego ryzyka.

Polskie prawo z kolei dyskryminuje chcących inwestować w innowatorów podwójnym opodatkowaniem – płacą podatek jako fundusz, a następnie jako inwestor uzyskując zysk. Abstrahując od sytuacji z zagranicy, gdzie się nagradza inwestowanie w VC, które wspomagają realną gospodarkę (chociażby tworząc miejsca pracy dla młodych) – takie podwójne opodatkowanie jest nieracjonalne!  Zupełnie jakby Minister Neneman, zakładam, że w strachu przed nieszczelnym systemem, nie rozumiał, że obecne przepisy podatkowe hamują rozwój ekosystemu startupowego!

 

A to właśnie wsparcie władz rządowych, dobra kooperacja sektora prywatnego z publicznym oraz zaangażowanie ze strony wyższych uczelni tworzy dobry ekosystem startupowy!

Nie trzeba się porównywać do Doliny Krzemowej, weźmy bliższy Polsce Londyn. W ciągu kilku lat londyński ekosystem przeszedł niesamowitą przemianę właśnie dzięki współpracy sektora publicznego, prywatnego i szkolnictwa wyższego. Kluczowym przedsięwzięciem było utworzenie klastra Tech City. Inicjatywa ma na celu kojarzenie startupów z dużymi firmami technologicznymi, umożliwia swobodny przepływ wiedzy, pomysłów i zaplecza w postaci kapitału ludzkiego i inwestycji. Aktualnie to trzeci pod względem wielkości klaster startupów na świecie, po San Francisco i Nowym Jorku. Można? Można!

Polska perspektywa

W Polsce mamy bardzo płytki rynek kapitałowy, więc nie ma zbyt wielu inwestorów, którzy pomagają startupom rosnąć. Czy znamy lepsze rozwiązania dla finansowania innowacji niż VC? Światowe doświadczenia pokazują, że istnieją co najmniej 3 kluczowe czynniki sukcesu – kapitał (krew dla gospodarki), profesjonalna sieć alokacji kapitału (system krwiobiegu) oraz innowacyjne przedsiębiorstwa technologiczne – odbiorcy kapitału (zasilane w składniki odżywcze komórki organizmu). W Polsce dalej brakuje drugiego składnika – profesjonalnej sieci alokacji kapitału, jakim na świecie jest sektor Venture Capital. To oni wybierają najlepszych przedsiębiorców, wynalazców i wspierają innowacyjne idee kapitałem wysokiego ryzyka.

Tezę tę potwierdza również Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych: “kapitał podwyższonego ryzyka stanowi siłę napędową dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, a zgodnie z unijną agendą na rok 2020 poprawa warunków prowadzenia przez nie działalności ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy zbudować silną gospodarkę o trwałym wzroście. Dlatego też musimy stworzyć wydajny europejski rynek dla tego rodzaju kapitału, co z kolei oznacza konieczność wyeliminowania wszelkich nadal istniejących przeszkód o charakterze podatkowym”.

Inne kraje stawiające na innowacyjność to widzą, a my z rozżaleniem obserwujemy jak polskie Ministerstwo Finansów tego nie rozumie.

 

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej