Powrót

Szukamy ambasadorów w Twoim mieście!


17 czerwca 2015

Brak komentarzy

Startup Poland rozpoczyna poszukiwania lokalnych ambasadorów fundacji w miastach wojewódzkich!

Szukamy osób, które są częścią lokalnego środowiska i chcą pomóc mu się  rozwinąć.

Startup Poland - ambasadorzy 02

Pewnie już wiecie, że jesteśmy organizacją reprezentującą nasze środowisko – innowacyjnych przedsiębiorców w całej Polsce. Naszym celem jest budowanie świadomości wielkiego potencjału startupów również na poziomie samorządowym, bo nie tylko w Warszawie mieszkają utalentowani i twórczy młodzi przedsiębiorcy. Dlatego rozpoczynamy poszukiwania lokalnych ambasadorów Startup Poland.

Kto może być ambasadorem?

 

Szukamy osób otwartych na współpracę, reprezentująch całe środowisko. Marzy nam się, by to własnie startupowcy w danym mieście sami wybrali takiego ambasadora – to on będzie reprezentował ich grupę w rozmowach z lokalnymi władzami.

 

Chcemy, by do obowiązków lokalnego ambasadora Startup Poland należało m.in.:

 1. Budowanie i otwarte, szerokie komunikowanie marki parasolowej Startup Poland dla miejskiego środowiska start-upowego w ścisłej współpracy ze społecznością, w tym start-upami, uczelniami i inwestorami kapitałowymi przy udziale mediów.
 2. Dbanie o obecność marki Startup Poland przy startupowych inicjatywach organizowanych w regionach.
 3. Reprezentacja środowiska na poziomie miasto – startupowcy

 

Mamy też pomysł na pewne działania, ale jesteśmy świadomi, że to działanie wolontaryjne, więc to tylko propozycje :

 

 • wspieranie lokalnych inicjatyw start-upowych, które animują środowisko
 • pomoc w tworzeniu bazy lokalnych startupów
 • wsparcie w promocji i zbieraniu poparcia dla Deklaracji Programowej SP
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z lokalnymi mediami i informowanie ich o sukcesach startupów z ich regionu
 • utrzymanie aktualnej bazy dziennikarzy zajmujących się tematami technologii i małej przedsiębiorczości
 • wysyłka informacji o sieciowych inicjatywach Startup Poland
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z samorządem
 • stworzenie bazy kontaktów osób zajmujących się tematyką pokrewną startupów w poszczególnych urzędach (miasta, marszłkowskich, wojewódzkich)
 • zaangażowanie we współpracę z administracją w przygotowywaniu programów wsparcia przedsiębiorczości (m.in. udział w konsultacjach Regionalnych Programów Operacyjnych, strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i innych dokumentów, które nadają kierunek prowadzonym działaniom)

 

Partner dla CTO

 

W tym roku będziemy rekomendować prezydentom miast wprowadzenie jednego z postulatów Startup Poland – powołanie stanowiska Chief Technology Officer (CTO).

 

Chcielibyśmy by była to osoba odpowiedzialna za wsparcie i promocję przedsiębiorczości technologicznej i inicjatyw startupowych po stronie miasta – by była takim punktem kontaktowym dla startupów w urzędach miast. Dobrze by taka osoba miała po stronie startupowców partnera do rozmów – i tu własnie widzimy rolę przedstawiciela Startup Poland w danym mieście.

 

Jeśli przychodzi Wam do głowy taka osoba, piszcie na kontakt@startuppoland.org z nazwą miasta w tytule maila. A może sami widzicie siebie w takiej roli?

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej