Powrót

Szwecja największym innowatorem UE, Polska poniżej średniej


16 lipca 2016

1 komentarz

Pozycja Polski zmieniła się o jedno miejsce (z 24. na 23. miejsce) w stosunku do w rankingu z 2015 roku. To nie jest najlepsza wiadomość, szczególnie gdy przyjrzymy się poszczególnym wskaźnikom „Innobarometru”. Najlepiej wypada Szwecja, a najszybciej czołówkę europejskich innowatorów goni Łotwa.

Polska pozostaje umiarkowanym innowatorem na tle krajów UE – w odróżnieniu od Danii, Finlandii, Holandii, Niemiec i Łotwy, które w Unii Europejskiej najszybciej rozwijają innowacje. Największe aspiracje ma w rankingu European Innovation Scoreboard 2016 Łotwa, która przeskoczyła z grupy słabych do umiarkowanych innowatorów.

European Innovation Scoreboard 2016

Badanie Komisji Europejskiej European Innovation Scoreboard 2016  przeprowadzone na próbie 14000 respondentów podzielono na osiem obszarów, w których kluczowym wskaźnikiem rozwoju są innowacje. Polska na tle pozostałych krajów członkowskich wypada poniżej średniej UE we wszystkich analizowanych kategoriach. Najgorsze wyniki odnotowujemy w kategorii “Sieci powiązań i przedsiębiorczość” (Linkages and entrepreneurship) oraz “Otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badawcze” (Open, excellent and attractive research systems).

Poziom innowacji w Polsce stabilnie poprawiał się w latach 2007-2011, lecz spadł w 2012 i 2013 roku, żeby ponownie się podnieść tuż po kryzysie finansowym w 2014 roku. Wpłynęło to na naszą relatywną wydajność w obszarze innowacji, która spadła z poziomu 59% (2009 r.) do 56% w 2014 i 2015 roku.

Słabe i mocne strony polskich innowacji

Według “Innobarometru”, słabości polskich innowacji to zaskakująco niska liczba studentów studiów doktoranckich spoza UE, nierozwinięta współpraca na osi sektora publicznego i prywatnego w realizacji prac badawczych.

non-EU doctoral students

Ponadto z badania wynika, że niewystarczająco wykorzystujemy potencjał w uzyskiwaniu patentów z mocy PCT wpływających na zmiany społeczne oraz słabo wykorzystujemy szanse związane z możliwością wdrożeń opartych o zagraniczne patenty i licencje.

W jakich obszarach rośniemy? Polska relatywnie wzmocniła swoją pozycję w rankingu w kategorii wydatkowania środków na innowacje spoza obszaru B+R oraz wzornictwie przemysłowym. Wzrosty widać w wydatkach na B+R w sektorze business i – choć potencjał ten wykorzystujemy niewystarczająco, to jednak rosną przychody z wykorzystania zagranicznych patentów i licencji.

non-R&D

R&D expenditure

Polskie MŚP mało innowacyjne

Obraz polskich MŚP, który wyłania się z danych zebranych w publikacji Komisji Europejskiej pokazuje, że w kategorii “Sieci powiązań i przedsiębiorczość” już od ośmiu lat nadrabiamy straty z wielkim mozołem i przychodzi nam to bardzo powoli w porównaniu do średniej UE. Nasza wydajność na przestrzeni ostatnich ośmiu lat pozostaje negatywna i wynosi -0,12%. (1)

Mocne spadki zaobserwowano we współpracy innowacyjnych MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi (-12%) oraz z agencjami marketingowymi i ośrodkami innowacji (-9,7%).

SMEs collaboration

SMEs introducing marketing or organisational innovations

Pokazują to bardzo niskie poziomy wskaźników “innowacje wewnątrz organizacji” (-7,5%) oraz “SME wprowadzające innowacje procesów lub produktów” (-6%).

SMEs innovating in-house

MŚP zanotowały niewielką poprawę w dziedzinie współpracy naukowej, co nie zmienia faktu, że w tej kategorii nadal pozostajemy w tyle za średnią UE.

copubications

Autorka: Magdalena Beauchamp

Wszystkie grafiki pochodzą ze strony European Innovation Scoreboard 2016

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Henryk

18 lipca 2016 o 18:42

NIestety boję się, że aktualne plany rządu niewiele tutaj zmienią, bo nie adresują faktycznych problemów polskiego rynku. Nie wszystkie problemy można rozwiązać ustawami/rozporządzeniami, a wciąż brakuje strategii i wizji dopasowanej do polskich realiów.