Powrót

Total poszukuje Startuppera Roku!


17 października 2018

Brak komentarzy

Do 13 listopada startupowcy mogą zgłaszać się do udziału w konkursie  Startupper Roku organizowanym przez firmę Total.

Po sukcesie pierwszej edycji, (rozpoczętej w 2015 roku w ponad 30 krajach Afryki) Total wznawia inicjatywę Startupper Roku! Tym razem konkurs przybiera skalę światową i obejmie swoim zasięgiem blisko 60 krajów na wszystkich kontynentach.

Rozwiązywanie najważniejszych problemów społeczności z danego kraju jest celem nadrzędnym inicjatywy. Poszukiwane projekty mogą dotyczyć np. dostępu do edukacji, zmniejszenia śmiertelności wśród dzieci, poprawy zdrowia publicznego, rozwoju dostępu do elektryczności na obszarach wiejskich, większego bezpieczeństwa drogowego czy budowania domów z ekologicznych materiałów. Tematem innowacji może być wszystko, co pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców kraju.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Edycja konkursu Startupper Roku 2018-2019 będzie wspierać i nagradzać młodych lokalnych przedsiębiorców, zarządzających projektem lub własną firmą ze stażem nie dłuższym niż 2 lata, niezależnie od sektora działalności.

W każdym z uczestniczących w konkursie krajów lokalne jury, składające się z ekspertów i partnerów projektu, wyłoni trzech zwycięzców.

Na każdego zwycięzcę oprócz tytułu „Startuppera Roku” czekają nagrody finansowe  (pierwsze miejsce 50.000 PLN, drugie miejsce 30.000 PLN, trzecie miejsce 20.000 PLN) oraz wsparcie ekspertów, a także kampania komunikacyjna, mająca na celu zwiększenie rozpoznawalności projektu.

Zgłoszone projekty będą oceniane według trzech poniższych kryteriów:

  • wpływ na środowisko lokalne i społeczeństwo
  • innowacyjność
  • wykonalność i potencjał rozwojowy projektu

Wpływ na społeczeństwo

Projekt powinien oferować praktyczne rozwiązanie problemów dotyczących zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, edukacji lub innych bolączek trapiących lokalne społeczności.

Innowacyjność

Innowacja nie musi być koniecznie rewolucją, lecz powinna wnosić coś świeżego lub oznaczać istotną zmianę. Może też działać stopniowo, pociągając za sobą udoskonalenie istniejącej technologii, produktu lub usługi.

Potencjał i wykonalność

Projekty muszą być możliwe do zrealizowania oraz przynosić korzyści większej grupie ludzi.

Nowością w tym roku jest nagroda „Przedsiębiorcza Kobieta Roku” stworzona z myślą o podkreśleniu wagi kobiet w biznesie. Nagroda ma za zadanie zachęcić więcej przedsiębiorczych pań do udziału w konkursie „Startupper Roku”.

Rejestracja kandydatów jest możliwa do 13 listopada, bezpośrednio na stronie internetowej: https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/pl/challenges/poland

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej