Powrót

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski!


3 kwietnia 2015

4 komentarze

Fundację Startup Poland założyło 12 przedsiębiorców. Dziś oddają mi stery wielkiej łodzi, wypełnionej społecznością składającą się z twórców startupów, inwestorów i początkujących przedsiębiorców. Czuję, że w tym miejscu powinnam przedstawić Wam dokąd płyniemy. Bo przed nami ciekawa podróż, ku Polsce jakiej chcemy – innowacyjnej, katalizującej twórcze pomysły i stymulującej przedsiębiorczość technologiczną.

We wstępie do polskiego wydania “Społeczności Start-upowe” Brada Felda czytamy, że plany stworzenia hubów dla początkujących projektów wysokiej technologii powstały m.in. w Brazylii, Chinach, czy w Wietnamie, podczas gdy w Polsce nie znajdzie się żadnej takiej inicjatywy. “Co prawda istnieje wiele organizacji przedsiębiorców, klubów biznesu i stowarzyszeń przedsiębiorczych, jednakże nie są one związane z żadnym konkretnym obszarem, ani z oddolnym ruchem, który – niezależnie od nacisków i powiązań politycznych, tworzyłyby przyszłość polskiej przedsiębiorczości i przemysłu”. Myślę, że Startup Poland tę sytuację zmieni.

Jesteśmy zgodni z tym, że Polska ma wielki i niewykorzystany potencjał innowacyjności, który musimy uwolnić, a entuzjazm i zapał do pracy młodych Polaków to przyszłość gospodarki naszego kraju. Dlatego naszym głównym celem jest zbudowanie świadomości tego potencjału wśród administracji publicznej i polityków, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Bo choć słowa “innowacja” i “startup” ostatnio odmienia się przez wszystkie przypadki, zależy nam, żeby nie były to jedynie puste hasła. Przeto za cel stawiamy sobie wypełnianie ich treścią, która przełoży się na faktyczny rozwój Polski jako ośrodka innowacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Budowanie dialogu z decydentami

Chcemy być partnerem do rozmów ze wszystkimi, którym – tak jak nam – zależy na uwolnieniu potencjału przedsiębiorców, wzmocnieniu kompetencji cyfrowych oraz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce.

Stawiamy sobie za cel identyfikację i likwidację barier, które ograniczają szybki rozwój startupów, oraz rekomendowanie działań stymulujących konkurencyjną gospodarkę. Rozwój infrastruktury finansowania startupów, sprzyjające regulacje i podatki oraz przejrzyste mechanizmy finansowe dla wspierania startupów wprowadzających innowacje stworzą nam lepsze warunki do rozwoju.

Przez ostatnie miesiące Rada Fundacji wraz z Radą Programową przygotowywała Deklarację Programową, którą zaprezentuję podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Chcąc mieć legitymację środowiska startupowego, będziemy zbierać głosy poparcia pod tym dokumentem – w tym miesiącu zaczynam podróż po całej Polsce. Zależy mi by porozmawiać z:
– władzami samorządowymi
– lokalnymi startupami
– liderami lokalnych społeczności startupowych.

Współpraca na lini miasto – młodzi przedsiębiorcy jest kluczowa dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, dlatego cieszy nas fakt współpracy samorządu przy inicjatywach takich jak Startup Poznań, Warsaw Innovation Days czy Krakowskie Forum ”Nauka – Biznes – Mieszkańcy – Samorząd”. Chcielibyśmy rekomendować powstanie, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym, stanowiska Chief Technology Officer, czyli dyrektora ds. technologii, odpowiedzialnego m.in. za otwarte dane publiczne i wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości.

Planujemy również aktywnie włączyć się w paneuropejskie inicjatywy związane z rozwojem ekosystemu startupowego i nawiązać kontakty z polskimi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim. Tam też powinni znać nasze poglądy, a poparcie dla inicjatyw tj. stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) Unii Europejskiej, powinno być słyszalne. Dzięki temu przyszłe działania Komisji Europejskiej będą w większym stopniu odzwierciedlać poglądy i potrzeby państw naszego regionu.

Rusza dotacyjna maszyna

Wielu powie, że subsydia demoralizują. W nadchodzących latach będzie wiele szans dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania. Inwestycje w innowacje oraz badania i rozwój będą szczególnie traktowane w nowej unijnej perspektywie. Jednak bardzo ważnym kryterium będzie przydatność i możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej. Ostatnie lata dotacji unijnych wiele nauczyły zarówno nas, jak i polskie instytucje. Tym razem będziemy budować dialog i uczestniczyć w konsultacjach z zaangażowanymi podmiotami takimi, jak PARP (powstała rada ds. startupów), NCBiR oraz odpowiednimi ministerstwami (m.in. Komitetem Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój MIR).

Wierzymy, że dzięki budowaniu dialogu z administracją publiczną uda nam się stworzyć lepsze otoczenie dla funkcjonowania startupów w Polsce. Bo jak słusznie pisał, w komentarzu po konferencji inaugurującej działalność fundacji, Paweł Luty “(…) jeżeli w Polsce ma się coś zmienić na lepsze, to trzeba działać oddolnie. Nasze państwo jest jednak skonstruowane tak, że te oddolne ruchy muszą mieć wpływ na rządzących. Nie da się tego osiągnąć wyłącznie siedząc na własnym podwórku i dzięki mozolnej pracy. Trzeba mieć też wsparcie lobbystów.”

Będziemy też wspierać wszelkie inicjatywy, które mają na celu rozwój startupowej społeczności w całej Polsce. Chcemy, by się dynamicznie rozwijała, bo łatwiej wystartować z własnym biznesem, kiedy dorasta się w otoczeniu przedsiębiorców i kiedy ma się dobre, praktyczne przykłady osób, które odniosły sukces pracując na własny rachunek.

Kończąc, naszą działalność od samego początku prowadzimy w pełni transparentnie. Do tej pory fundację wspiera finansowo Google, ale prowadzimy również rozmowy z innymi firmami z branży technologicznej i (co szczególnie mnie cieszy) – polskimi startupami, które chcą wesprzeć naszą fundację. Zachęcam z tego miejsca wszystkich do współpracy!

Żadne z powyższych elementów nie miałoby sensu, gdyby nie kontakt z Wami – środowiskiem innowacyjnych przedsiębiorców. Naszą rolą jest Was słuchać i móc przekazać to dalej.

Nikt przecież nie wie lepiej czym powinien być Startup Poland, niż Wy sami!

Do zobaczenia,

Eliza Kruczkowska

eliza@startuppoland.org | twitter: eliza_k

PS Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o mnie i ciekawi Was moje doświadczenie to odsyłam do LinkedIn lub CV przygotowanego na potrzeby rekrutacji.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Michal Wroczynski

4 kwietnia 2015 o 23:20

Super!!! Badzo potrzebna misja 🙂

Blazej Marciniak

3 kwietnia 2015 o 19:57

Dobry start Eliza, do zobaczenia w Katowicach!

RushWro

3 kwietnia 2015 o 16:41

Do zobaczenia we Wrocławiu! 🙂 #wroclove #RushWro 🙂

Jarek

3 kwietnia 2015 o 16:13

Zapraszamy do Lublina! 🙂