Powrót

Już za tydzień konferencja Innowacyjna Europa!


20 października 2015

Brak komentarzy

W dniach 27‐28 października 2015 w Gdańsku odbędzie się konferencja Innowacyjna Europa organizowana przez Startup Poland i innych założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI).

Konferencja będzie zarówno miejscem debaty o przyszłości innowacji, jak i podsumowaniem sześciu miesięcy prac koalicjantów. To także okazja do wyznaczenia dalszych obszarów działania Koalicji. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat perspektyw i czynników rozwoju sektora innowacji w Polsce i w Europie.

Innowacyjna Europa

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo- Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy została powołana w kwietniu br. Celem jej działania jest stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

KPI na początku działalności powołała cztery grupy robocze, których celem jest wypracowanie proinnowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Tematy objęte pracami KPI to:

  • Komercjalizacja badań i formy inwestowania w projekty o podwyższonym ryzyku
  • System podatkowy a proces innowacji
  • Regulacje prawne
  • Współpraca nauki z biznesem

Wyniki prac grup roboczych, w tym raporty dotyczące wybranych obszarów, zostaną zaprezentowane w trakcie dwudniowej konferencji Innowacyjna Europa, która odbędzie się w dniach 27-28 października w Europejskim Centrum Solidarności Gdańsku. KPI jest głównym organizatorem tego wydarzenia.

Konferencję zainauguruje sesja poświęcona wyzwaniom legislacyjnym dla ekosystemu innowacji. Kolejne panele dotyczyć będą m.in. narzędzi, które wspierają powstawanie innowacji i ich finansowania. W pierwszym dniu swoje prelekcje wygłoszą także zaproszeni goście, m.in. prof. Richard Frąckowiak (międzynarodowej sławy brytyjski lekarz i naukowiec), prof. Wiesław Nowiński (polski naukowiec na stałe pracujący w Singapurze, autor komputerowej mapy mózgu) czy Louis Berneman (amerykański specjalista transferu technologii).

Drugi dzień konferencji to przede wszystkim praktyczne warsztaty i inspirujące wykłady, a także prezentacje polskich naukowców i start-upów o międzynarodowych sukcesach.

Pierwsza edycja Innowacyjnej Europy odbyła się w 2014 r. W programie tegorocznej konferencji znalazły się panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje i prelekcje. Wśród zaproszonych na konferencję gości są zagraniczni i polscy prelegenci zajmujący się tematem innowacji, a także przedstawiciele całego polskiego ekosystemu innowacji: przedsiębiorcy, naukowcy oraz politycy.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.ie2015.pl

Więcej informacji o KPI: www.koalicjadlainnowacji.pl

Twitter: @innowacjePL

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej